8 Items

Integrating Artificial Intelligence, Theory, Modeling and Experiments – Perspectives, Challenges, and Opportunities in Materials and Manufacturing

Guang Lin and Na Lu

Editorial | published online: 21 Sep 2020

ES Materials & Manufacturing, 2020, 9, 1-2

Mesoscopic Finite Element Simulation on the Interfacial Bonding Performance of Functionally Gradient Concrete

Jianmin Wang, Yitao Fan, Chengfeng Zhu, Shuang Lu and Junzhe Liu

Research Paper | published online: 28 Jun 2020

ES Materials & Manufacturing, 2020, 9, 3-11
Mesoscopic Finite Element Simulation on the Interfacial Bonding Performance of Functionally Gradient Concrete

The Influence of Polysulfide Solvent on the Performance of Cadmium Sulfide Sensitized Zirconium Dioxide-Based Quantum Dots

Ravi V. Ingle, Abhijit T. Supekar, Vikram P. Bhalekar, Bikram Prasad and Habib M. Pathan

Research Paper | published online: 31 Aug 2020

ES Materials & Manufacturing, 2020, 9, 12-20
The Influence of Polysulfide Solvent on the Performance of Cadmium Sulfide Sensitized Zirconium Dioxide-Based Quantum Dots

Efficient Solvent-Free Microwave Irradiation Synthesis of Highly Conductive Polypropylene Nanocomposites with Lowly Loaded Carbon Nanotubes

Xingru Yan, Jingjing Liu, Mojammel Alam Khan, Stephen Sheriff, Sravanthi Vupputuri, Rajib Das, Luyi Sun, David P. Young, and Zhanhu Guo

Research Paper | published online: 08 Jul 2020

ES Materials & Manufacturing, 2020, 9, 21-33
Efficient Solvent-Free Microwave Irradiation Synthesis of Highly Conductive Polypropylene Nanocomposites with Lowly Loaded Carbon Nanotubes

Machine Learning Prediction for Bandgaps of Inorganic Materials

Lang Wu, Yue Xiao, Mithun Ghosh, Qiang Zhou and Qing Hao

Research Paper | published online: 04 Jun 2020

ES Materials & Manufacturing, 2020, 9, 34-39
Machine Learning Prediction for Bandgaps of Inorganic Materials

Preparation and Modification of Chitosan-Based Membrane

Miao Sun, Lincheng Yuan, Xiaobin Yang and Lu Shao

Research Paper | published online: 08 Jun 2020

ES Materials & Manufacturing, 2020, 9, 40-47
Preparation and Modification of Chitosan-Based Membrane

Polypyrrole Functionalized Graphene Oxide Accelerated Zinc Phosphate Coating Under Low-Temperature

 

Qingsong Zhu, Jingguang Liu, Xin Wang, Yuxiang Huang, Ying Ren, Weiqiang Song, Chenzhong Mu, Xianhu Liu, Fengchun Wei and Chuntai Liu

Research Paper | published online: 05 Sep 2020

ES Materials & Manufacturing, 2020, 9, 48-54
Polypyrrole Functionalized Graphene Oxide Accelerated Zinc Phosphate Coating Under Low-Temperature

 

Correction: Sustainable Cross-linked Porous Corn Starch Adsorbents with High Methyl Violet Adsorption

Huige Wei; Junhui Ma; Yapeng Shi; Dapeng Cui; Mingzhu Liu; Na Lu; Ning Wang; Tingting Wu; Evan Wujcik and Zhanhu Guo

Correction | published online: 08 Jul 2020

ES Materials & Manufacturing, 2020, 9, 55
Correction: Sustainable Cross-linked Porous Corn Starch Adsorbents with High Methyl Violet Adsorption

23 Items

Hydration Properties of Cement Pastes with Al-Zinc Oxide and Zinc Oxide Nanoparticles

SeyedAli Ghahari,Ehsan Ghafari, Pengkun Hou and Na Lu

Research Paper | published online: 30 Nov 2018

ES Materials & Manufacturing, 2018, 2, 51-59
Hydration Properties of Cement Pastes with Al-Zinc Oxide and Zinc Oxide Nanoparticles

Facile One-pot Synthesis of Silver Nanoparticles Supported on α-Zirconium Phosphate Single-Layer Nanosheets

Jingfang Yu and Luyi Sun

Communication | published online: 21 May 2019

ES Materials & Manufacturing, 2019, 5, 24-28
Facile One-pot Synthesis of Silver Nanoparticles Supported on α-Zirconium Phosphate Single-Layer Nanosheets

Study on MA(Pb,Cu)Br3 Provskite Nanocrystal with Both Controlled Color Emission and Improved Stability

Bin Liu, Min Ji, Jinkai Li, Pengkun Hou, Yizhong Lu, Qinggang Li, Bingqiang Cao and Zongming Liu

Research Paper | published online: 15 May 2020

ES Materials & Manufacturing, 2020, 8, 24-30
Study on MA(Pb,Cu)Br3 Provskite Nanocrystal with Both Controlled Color Emission and Improved Stability

Eosin-Y Sensitized Bi-layered ZnO Nanoflower-CeO2 Photoanode for Dye-Sensitized Solar Cells Application

Suhail A.A.R. Sayyed, Niyamat I. Beedri, Pankaj K. Bhujbal, Shoyebmohamad F. Shaikh and Habib M. Pathan

Research Paper | published online: 19 Nov 2020

ES Materials & Manufacturing, 2020, 10, 45-51
Eosin-Y Sensitized Bi-layered ZnO Nanoflower-CeO2 Photoanode for Dye-Sensitized Solar Cells Application

A Review of Application and Development Trends in Ultrasonic Motors

Xiaoniu Li, Zhiyi Wen, Botao Jia, Teng Cao, De Yu and Dawei Wu

Review Paper | published online: 03 Dec 2020

ES Materials & Manufacturing, 2021, 12, 3-16
A Review of Application and Development Trends in Ultrasonic Motors

Research Progress on Catalytic Pyrolysis and Reuse of Waste Plastics and Petroleum Sludge

Duo Pan, Fengmei Su, Hu Liu, Chuntai Liu, Ahmad Umar, L. Castañeda, Hassan Algadi, Caiyun Wang and Zhanhu Guo

Review Paper | published online: 31 Jan 2021

ES Materials & Manufacturing, 2021, 11, 3-15
Research Progress on Catalytic Pyrolysis and Reuse of Waste Plastics and Petroleum Sludge

The Weighted Values of Solar Evaporation’s Environment Factors Obtained by Machine Learning

Yunpeng Wang, Guilong Peng, Swellam W. Sharshir, AbdAllah W. Kandeal and Nuo Yang 

Research Paper | published online: 16 Mar 2021

ES Materials & Manufacturing, 2021, 14, 87-94
The Weighted Values of Solar Evaporation’s Environment Factors Obtained by Machine Learning

Graphene Oxide-based Nanomaterials for Uranium Adsorptive Uptake

Hongjuan Liu and Yuanbing Mao

Review Paper | published online: 15 Apr 2021

ES Materials & Manufacturing, 2021, 13, 3-22
Graphene Oxide-based Nanomaterials for Uranium Adsorptive Uptake

Improving the Thermoelectric Properties of 2,7-Dioctyl[1]Benzothieno[3,2-b][1]Benzothiophene-based Organic Semiconductors by Isotropic Strain

Ziman Wang, Ming Yang, Qinglong Jiang, Kun Zheng, Yongmei Ma and Hang Zhang

Research Paper | published online: 29 Jun 2021

ES Materials & Manufacturing, 2022, 16, 66-77
Improving the Thermoelectric Properties of 2,7-Dioctyl[1]Benzothieno[3,2-b][1]Benzothiophene-based Organic Semiconductors by Isotropic Strain

Flexible Ethylene-vinyl Acetate Copolymer/Fluorographene Composite Films with Excellent Thermal Conductive and Electrical Insulation Properties for Thermal Management

He Han, Haoyang Sun, Fan Lei, Jintao Huang, Sha Lyu, Bangyao Wu, Meng Yang, Chentao Zhang, Dandan Li, Zhi Zhang and Dazhi Sun

Research Paper | published online: 09 Sep 2021

ES Materials & Manufacturing, 2022, 15, 53-64
Flexible Ethylene-vinyl Acetate Copolymer/Fluorographene Composite Films with Excellent Thermal Conductive and Electrical Insulation Properties for Thermal Management

Metal-Organic Frameworks (MOFs): A Promising Candidate for Stimuli-Responsive Drug Delivery

Sk. Jiyaur Rahaman, Arnab Samanta, Mohammad Hedayetullah Mir, and Basudeb Dutta

Review Paper | published online: 26 Nov 2022

ES Materials & Manufacturing, 2023, 19, 792
Metal-Organic Frameworks (MOFs): A Promising Candidate for Stimuli-Responsive Drug Delivery

Flexible, Programable Sensing System with poly(AAm-HEMA-SA) for Human Motion Detection

Chenggui Yao, Weiwei Zhao, Li Liu, Qimin Liu, and Junfeng Li

Research Paper | published online: 11 Feb 2023

ES Materials & Manufacturing, 2023, 20, 818
Flexible, Programable Sensing System with poly(AAm-HEMA-SA) for Human Motion Detection

A Review  on Nanomaterials for Drug Delivery Systems and Application of Carbon based Nanomaterials

Anil Kumar Bhardwaj, Amit Kant Pandit,  Arvind Rehalia,  Vikram Singh and Ruchi Sharma

Review Paper | published online: 26 Feb 2023

ES Materials & Manufacturing, 2023, 21, 824
A Review  on Nanomaterials for Drug Delivery Systems and Application of Carbon based Nanomaterials

A Review in Investigation of Marine Biopolymer (Chitosan) for Bioapplications

Ishraq Abd Ulrazzaq Kadhim, Hayder Abbas Sallal, and Zainab S. Al-Khafaji

Review Paper | published online: 27 Feb 2023

ES Materials & Manufacturing, 2023, 21, 828
A Review in Investigation of Marine Biopolymer (Chitosan) for Bioapplications

Influence of Electrospinning Voltage on the Diameter and Properties of 1-dimensional Zinc Oxide Nanofiber

Harshada Mhetre, Yuvraj Kanse, and Yogesh Chendake

Research Paper | published online: 15 Mar 2023

ES Materials & Manufacturing, 2023, 20, 838
Influence of Electrospinning Voltage on the Diameter and Properties of 1-dimensional Zinc Oxide Nanofiber

Transparent Conducting Gallium-Doped Zinc Oxide Thin Films on Glass Substrate for Optoelectronic Device Applications

Himadri Sekhar Das, Santanu Mishra, Mrinal Kanti Dash, Prasanta Kumar Nandi, Subir Kumar Maity, Debnarayan Khatua, Anindita Chatterjee, Zhanhu Guo, Ben Bin Xu, and Gourisankar Roymahapatra

Research Paper | published online: 15 Mar 2023

ES Materials & Manufacturing, 2023, 22, 841
Transparent Conducting Gallium-Doped Zinc Oxide Thin Films on Glass Substrate for Optoelectronic Device Applications

Dielectric Properties and Thermal Conductivity of Polyvinylidene Fluoride Synergistically Enhanced with Silica@Multi-walled Carbon Nanotubes and Boron Nitride

Zijian Wu, Xuefei Wang, Sri Hari Kumar Annamareddy, Shunying Gao, Qi Xu, Hassan Algadi, Deepak Sridhar, Priyanka Wasnik, Ben Bin Xu, Ling Weng, and Zhanhu Guo

Research Paper | published online: 19 Mar 2023

ES Materials & Manufacturing, 2023, 22, 847
Dielectric Properties and Thermal Conductivity of Polyvinylidene Fluoride Synergistically Enhanced with Silica@Multi-walled Carbon Nanotubes and Boron Nitride

Use of Dielectric Constant for Determination of Water-to-Cement Ratio (W/C) in Plastic Concrete: Part 1. Volumetric Water Content Modeling

Rui He, Tommy Nantung, Jan Olek, and Na Lu

Research Paper | published online: 20 Apr 2023

ES Materials & Manufacturing, 2023, 21, 866
Use of Dielectric Constant for Determination of Water-to-Cement Ratio (W/C) in Plastic Concrete: Part 1. Volumetric Water Content Modeling

On the Utility of Teakwood Biochar for Iron Contaminants Removal from Water

Akito I Sema, Jaipriya Khatri, Basab Bijayi Dhar, Goutam Kulsi, and  Jhimli Bhattacharyya

Research Paper | published online: 25 Apr 2023

ES Materials & Manufacturing, 2023, 21, 871
On the Utility of Teakwood Biochar for Iron Contaminants Removal from Water

Synthesis and Characterization of Novel Calcium Oxide/Calcium Ferrite, CaO/CaFe2O4 Composite Nanocatalyst for Biodiesel Production

Tawakalitu AbdulRasheed, Benjamin Afotey, Emmanuel Godwin Ankudey, and Daniel Adjah Anang

Research Paper | published online: 05 Jul 2023

ES Materials & Manufacturing, 2023, 22, 922
Synthesis and Characterization of Novel Calcium Oxide/Calcium Ferrite, CaO/CaFe2O4 Composite Nanocatalyst for Biodiesel Production

Utilization of Humic-Loaded Fly Ash as a Slow-Release Amendment for Soil Quality Improvement

Nuraly S. Akimbekov, Ilya Digel, Kuanysh T. Tastambek, Kuttymurat Tagayev, Sholpan O. Bastaubayeva, Adel K. Marat

Research Paper | published online: 02 Oct 2023

ES Materials & Manufacturing, 2023, 22, 967
Utilization of Humic-Loaded Fly Ash as a Slow-Release Amendment for Soil Quality Improvement

La2CuO4 Electrode Material For Low Temperature Solid Oxide Fuel Cells

Mazhyn K. Skakov, Sana K. Kabdrakhmanova, Kydyrmolla Akatan, Almira M. Zhilkashinova, Esbol Shaimardan,  Madiyar M. Beisebekov, Kantai Nurgamit, Viktor V. Baklanov, Yerbolat T. Koyanbayev, Arman Zh Miniyazov, Igor A. Sokolov, and Nurya M. Mukhamedova

Research Paper | published online: 03 Oct 2023

ES Materials & Manufacturing, 2023, 22, 969
La2CuO4 Electrode Material For Low Temperature Solid Oxide Fuel Cells

Assessing the Feasibility of Utilizing a Method for Processing Oxidized Zinc Ores

Raigul Ramazanova, Natalya Seraya, Gulzhan Daumova, Aksaule Mamayeva, Bekzat Saurbayeva and Zhanat Idrisheva

Research Paper | published online: 22 Oct 2023

ES Materials & Manufacturing, 2023, 22, 993
Assessing the Feasibility of Utilizing a Method for Processing Oxidized Zinc Ores

10 Items

Fabrication of pH-electroactive Bacterial Cellulose/Polyaniline Hydrogel for the Development of a Controlled Drug Release System

Sixiang Li, Ashwak Jasim, Weiwei Zhao, Lina Fu, Muhammad Wajid Ullah, Zhijun Shi and Guang Yang

Research Paper | published online: 11 Oct 2018

ES Materials & Manufacturing, 2018, 1, 41-49
Fabrication of pH-electroactive Bacterial Cellulose/Polyaniline Hydrogel for the Development of a Controlled Drug Release System

Efficient Solvent-Free Microwave Irradiation Synthesis of Highly Conductive Polypropylene Nanocomposites with Lowly Loaded Carbon Nanotubes

Xingru Yan, Jingjing Liu, Mojammel Alam Khan, Stephen Sheriff, Sravanthi Vupputuri, Rajib Das, Luyi Sun, David P. Young, and Zhanhu Guo

Research Paper | published online: 08 Jul 2020

ES Materials & Manufacturing, 2020, 9, 21-33
Efficient Solvent-Free Microwave Irradiation Synthesis of Highly Conductive Polypropylene Nanocomposites with Lowly Loaded Carbon Nanotubes

Microalgal-immobilized Biocomposite Scaffold Fabricated by Fused Deposition Modeling 3D Printing Technology for Dyes Removal 

Xinshu Xia, Xiaorong Xu, Chensheng Lin, Yujin Yang, Lingxing Zeng, Yinglian Zheng, Xinru Wu, Wei Li, Liren Xiao, Qingrong Qian and Qinghua Chen

 

Research Paper | published online: 16 Feb 2020

ES Materials & Manufacturing, 2020, 7, 40-50
Microalgal-immobilized Biocomposite Scaffold Fabricated by Fused Deposition Modeling 3D Printing Technology for Dyes Removal 

Synthesis and Characterization of Antiflammable Vinyl Ester Resin Nanocomposites with Surface functionalized Nanotitania

Rajib Das, Sravanthi Vupputuri, Qian Hu, Yun Chen, Henry Colorado, Zhanhu Guo and Zhe Wang

Research Paper | published online: 31 May 2020

ES Materials & Manufacturing, 2020, 8, 46-53
Synthesis and Characterization of Antiflammable Vinyl Ester Resin Nanocomposites with Surface functionalized Nanotitania

Synergistic Effect of P[MPEGMA-IL] Modified Graphene on Morphology and Dielectric Properties of PLA/PCL Blends

Yiyang Zhou, Ping Wang, Gang Ruan, Pei Xu and Yunsheng Ding

Research Paper | published online: 27 Oct 2020

ES Materials & Manufacturing, 2021, 11, 20-29
Synergistic Effect of P[MPEGMA-IL] Modified Graphene on Morphology and Dielectric Properties of PLA/PCL Blends

New Functions of Polyaniline

Hongbo Gu, Hongyuan Zhang, Chong Gao, Chaobo Liang, Junwei Gu, and Zhanhu Guo

Review Paper | published online: 30 Sep 2018

ES Materials & Manufacturing, 2018, 1, 3-12
New Functions of Polyaniline

Novel Superhydrophobic Cement-based Materials Achieved by Construction of Hierarchical Surface Structure with FAS/SiO2 Hybrid Nanocomposites

Pengkun Hou, Ran Li, Qinfei Li, Na Lu, Kejin Wang, Mingle Liu, Xin Cheng and Surendra Shah

Cover Page Article | published online: 13 Oct 2018

ES Materials & Manufacturing, 2018, 1, 57-66
Novel Superhydrophobic Cement-based Materials Achieved by Construction of Hierarchical Surface Structure with FAS/SiO2 Hybrid Nanocomposites

Amino Carbon Nanotube Modified Reduced Graphene Oxide Aerogel for Oil/Water Separation

Jingyi Cai, Jing Tian, Hongbo Gu and Zhanhu Guo

Research Paper | published online: 18 Dec 2019

ES Materials & Manufacturing, 2019, 6, 68-74
Amino Carbon Nanotube Modified Reduced Graphene Oxide Aerogel for Oil/Water Separation

Recent Advances in Thermal Interface Materials

Yongcun Zhou, Siqi Wu, Yuheng Long, Pengli Zhu, Feixiang Wu, Feng Liu, Vignesh Murugadoss, Williams Winchester, Amit Nautiyal, Zhe Wang and Zhanhu Guo

 

Review Paper | published online: 08 Mar 2020

ES Materials & Manufacturing, 2020, 7, 4-24
Recent Advances in Thermal Interface Materials

Highly Stretchable Self-Healing Nanocomposite Hydrogel Reinforced by 5 nm Particles

Xiaosai Hu, Rui Liang, Jun Li, Zhengping Liu and Guoxing Sun

Research Paper | published online: 29 Oct 2018

ES Materials & Manufacturing, 2018, 2, 16-23
Highly Stretchable Self-Healing Nanocomposite Hydrogel Reinforced by 5 nm Particles

3 Items

Comprehensive Investigation of Pyrolysis Products from Coal Dust in Southern Kazakhstan: An Experimental Study

Yermek Aubakirov, Zheneta Tashmukhambetova, Yerzhan Imanbayev, Nargiza Nurtazina, Beibit Kenzheyev, and Kainaubek Toshtay

Research Paper | published online: 17 Apr 2024

ES Materials & Manufacturing, , ,
Comprehensive Investigation of Pyrolysis Products from Coal Dust in Southern Kazakhstan: An Experimental Study

Electric Discharge Machining of Aluminium Silicon-Carbide Composite and Optimization of Process Parameters

Harinesh. B, Arunachalam. U, Ommurugadhasan D, and Jenarthanan M. P

Research Paper | published online: 03 Jan 2024

ES Materials & Manufacturing, , ,

Combined Oxidized Bitumen: Technology, Chemistry and Properties

Yerdos Ongarbayev, Bagdat Teltayev, Yerbol Tileuberdi, Zulkhair Mansurov, Cesare O. Rossi, Pietro Calandra, Tulegen Seilkhanov, Ainur Zhambolova, and Yerzhan Imanbayev

Research Paper | published online: 30 Dec 2023

ES Materials & Manufacturing, , ,