10 Items

Nanocomposite - From Improved Properties to Fundamental Understanding

Qing Hao

Editorial | published online: 20 Oct 2018

ES Materials & Manufacturing, 2018, 2, 1-1

Development of MoS2 Nanosheets Embedded Nickel Composite Coating and its Mechanical Properties

Antony Joseph, Mugilan Narayanasamy, Balakrishnan Kirubasankar and Subramania Angaiah

Research Paper | published online: 29 Oct 2018

ES Materials & Manufacturing, 2018, 2, 2-8
Development of MoS2 Nanosheets Embedded Nickel Composite Coating and its Mechanical Properties

Ultrathin MoSe2 Nanosheets Coated on Hollow Carbon Spheres as Efficient Hybrid Catalyst for Hydrogen Evolution Reaction

Qin Yuan, Ruijing Wang, Qunlong Wang, Peng Sun, Rongrong Nie and Xuefeng Wang

Research Paper | published online: 14 Dec 2018

ES Materials & Manufacturing, 2018, 2, 9-15
Ultrathin MoSe2 Nanosheets Coated on Hollow Carbon Spheres as Efficient Hybrid Catalyst for Hydrogen Evolution Reaction

Highly Stretchable Self-Healing Nanocomposite Hydrogel Reinforced by 5 nm Particles

Xiaosai Hu, Rui Liang, Jun Li, Zhengping Liu and Guoxing Sun

Research Paper | published online: 29 Oct 2018

ES Materials & Manufacturing, 2018, 2, 16-23
Highly Stretchable Self-Healing Nanocomposite Hydrogel Reinforced by 5 nm Particles

TiO2/Cyclodextrin Hybrid Structure with Efficient Photocatalytic Water Splitting

Siyao Guo, Jun Shang, Tiejun Zhao, Dongshuai Hou, Zuquan Jin and Guoxing Sun

Communication | published online: 30 Nov 2018

ES Materials & Manufacturing, 2018, 2, 24-27
TiO2/Cyclodextrin Hybrid Structure with Efficient Photocatalytic Water Splitting

Sustainable Cross-linked Porous Corn Starch Adsorbents with High Methyl Violet Adsorption

Huige Wei, Junhui Ma, Yapeng Shi, Dapeng Cui, Mingzhu Liu, Na Lu, Ning Wang, Tingting Wu, Evan K. Wujcik and Zhanhu Guo

Research Paper | published online: 28 Nov 2018

ES Materials & Manufacturing, 2018, 2, 28-34
Sustainable Cross-linked Porous Corn Starch Adsorbents with High Methyl Violet Adsorption

Development of Nanocomposite Adsorbents for Heavy Metal Removal from Wastewater

Bin Wang, Tingting Wu, Subramania Angaiah, Vignesh Murugadoss, Jong-Eun Ryu, Evan K. Wujcik, Na Lu, David P. Young, Qiang Gao and Zhanhu Guo

Review Paper | published online: 04 Dec 2018

ES Materials & Manufacturing, 2018, 2, 35-44
Development of Nanocomposite Adsorbents for Heavy Metal Removal from Wastewater

Simulation for the Influence of Interface Thickness on the Dendritic Growth of Nickel- Copper Alloy by a Phase-Field Method

Yuhong Zhao, Bing Zhang, Weipeng Chen, Hong Wang, Meng Wang and Hua Hou

Research Paper | published online: 19 Oct 2018

ES Materials & Manufacturing, 2018, 2, 45-50
Simulation for the Influence of Interface Thickness on the Dendritic Growth of Nickel- Copper Alloy by a Phase-Field Method

Hydration Properties of Cement Pastes with Al-Zinc Oxide and Zinc Oxide Nanoparticles

SeyedAli Ghahari,Ehsan Ghafari, Pengkun Hou and Na Lu

Research Paper | published online: 30 Nov 2018

ES Materials & Manufacturing, 2018, 2, 51-59
Hydration Properties of Cement Pastes with Al-Zinc Oxide and Zinc Oxide Nanoparticles

Possible Evidence of a Point of Discontinuity (T*) on the Arrhenius Relationship for the Ba0.5Sr0.5Co1-xFexO3-δ Solid Solutions: A Non-Conventional Analysis

Edoardo Magnone, Grazia Accardo and Paolo Mele

Research Paper | published online: 11 Dec 2018

ES Materials & Manufacturing, 2018, 2, 60-66
Possible Evidence of a Point of Discontinuity (T*) on the Arrhenius Relationship for the Ba0.5Sr0.5Co1-xFexO3-δ Solid Solutions: A Non-Conventional Analysis

10 Items

Hydration Properties of Cement Pastes with Al-Zinc Oxide and Zinc Oxide Nanoparticles

SeyedAli Ghahari,Ehsan Ghafari, Pengkun Hou and Na Lu

Research Paper | published online: 30 Nov 2018

ES Materials & Manufacturing, 2018, 2, 51-59
Hydration Properties of Cement Pastes with Al-Zinc Oxide and Zinc Oxide Nanoparticles

Facile One-pot Synthesis of Silver Nanoparticles Supported on α-Zirconium Phosphate Single-Layer Nanosheets

Jingfang Yu and Luyi Sun

Communication | published online: 21 May 2019

ES Materials & Manufacturing, 2019, 5, 24-28
Facile One-pot Synthesis of Silver Nanoparticles Supported on α-Zirconium Phosphate Single-Layer Nanosheets

Study on MA(Pb,Cu)Br3 Provskite Nanocrystal with Both Controlled Color Emission and Improved Stability

Bin Liu, Min Ji, Jinkai Li, Pengkun Hou, Yizhong Lu, Qinggang Li, Bingqiang Cao and Zongming Liu

Research Paper | published online: 15 May 2020

ES Materials & Manufacturing, 2020, 8, 24-30
Study on MA(Pb,Cu)Br3 Provskite Nanocrystal with Both Controlled Color Emission and Improved Stability

Eosin-Y Sensitized Bi-layered ZnO Nanoflower-CeO2 Photoanode for Dye-Sensitized Solar Cells Application

Suhail A.A.R. Sayyed, Niyamat I. Beedri, Pankaj K. Bhujbal, Shoyebmohamad F. Shaikh and Habib M. Pathan

Research Paper | published online: 19 Nov 2020

ES Materials & Manufacturing, 2020, 10, 45-51
Eosin-Y Sensitized Bi-layered ZnO Nanoflower-CeO2 Photoanode for Dye-Sensitized Solar Cells Application

A Review of Application and Development Trends in Ultrasonic Motors

Xiaoniu Li, Zhiyi Wen, Botao Jia, Teng Cao, De Yu and Dawei Wu

Review Paper | published online: 03 Dec 2020

ES Materials & Manufacturing, 2021, 12, 3-16
A Review of Application and Development Trends in Ultrasonic Motors

Research Progress on Catalytic Pyrolysis and Reuse of Waste Plastics and Petroleum Sludge

Duo Pan, Fengmei Su, Hu Liu, Chuntai Liu, Ahmad Umar, L. Castañeda, Hassan Algadi, Caiyun Wang and Zhanhu Guo

Review Paper | published online: 31 Jan 2021

ES Materials & Manufacturing, 2021, 11, 3-15
Research Progress on Catalytic Pyrolysis and Reuse of Waste Plastics and Petroleum Sludge

The Weighted Values of Solar Evaporation’s Environment Factors Obtained by Machine Learning

Yunpeng Wang, Guilong Peng, Swellam W. Sharshir, AbdAllah W. Kandeal and Nuo Yang 

Research Paper | published online: 16 Mar 2021

ES Materials & Manufacturing, 2021, 14, 87-94
The Weighted Values of Solar Evaporation’s Environment Factors Obtained by Machine Learning

Graphene Oxide-based Nanomaterials for Uranium Adsorptive Uptake

Hongjuan Liu and Yuanbing Mao

Review Paper | published online: 15 Apr 2021

ES Materials & Manufacturing, 2021, 13, 3-22
Graphene Oxide-based Nanomaterials for Uranium Adsorptive Uptake

Improving the Thermoelectric Properties of 2,7-Dioctyl[1]Benzothieno[3,2-b][1]Benzothiophene-based Organic Semiconductors by Isotropic Strain

Ziman Wang, Ming Yang, Qinglong Jiang, Kun Zheng, Yongmei Ma and Hang Zhang

Research Paper | published online: 29 Jun 2021

ES Materials & Manufacturing, 2022, 16, 66-77
Improving the Thermoelectric Properties of 2,7-Dioctyl[1]Benzothieno[3,2-b][1]Benzothiophene-based Organic Semiconductors by Isotropic Strain

Flexible Ethylene-vinyl Acetate Copolymer/Fluorographene Composite Films with Excellent Thermal Conductive and Electrical Insulation Properties for Thermal Management

He Han, Haoyang Sun, Fan Lei, Jintao Huang, Sha Lyu, Bangyao Wu, Meng Yang, Chentao Zhang, Dandan Li, Zhi Zhang and Dazhi Sun

Research Paper | published online: 09 Sep 2021

ES Materials & Manufacturing, 2022, 15, 53-64
Flexible Ethylene-vinyl Acetate Copolymer/Fluorographene Composite Films with Excellent Thermal Conductive and Electrical Insulation Properties for Thermal Management

10 Items

Fabrication of pH-electroactive Bacterial Cellulose/Polyaniline Hydrogel for the Development of a Controlled Drug Release System

Sixiang Li, Ashwak Jasim, Weiwei Zhao, Lina Fu, Muhammad Wajid Ullah, Zhijun Shi and Guang Yang

Research Paper | published online: 11 Oct 2018

ES Materials & Manufacturing, 2018, 1, 41-49
Fabrication of pH-electroactive Bacterial Cellulose/Polyaniline Hydrogel for the Development of a Controlled Drug Release System

Efficient Solvent-Free Microwave Irradiation Synthesis of Highly Conductive Polypropylene Nanocomposites with Lowly Loaded Carbon Nanotubes

Xingru Yan, Jingjing Liu, Mojammel Alam Khan, Stephen Sheriff, Sravanthi Vupputuri, Rajib Das, Luyi Sun, David P. Young, and Zhanhu Guo

Research Paper | published online: 08 Jul 2020

ES Materials & Manufacturing, 2020, 9, 21-33
Efficient Solvent-Free Microwave Irradiation Synthesis of Highly Conductive Polypropylene Nanocomposites with Lowly Loaded Carbon Nanotubes

Microalgal-immobilized Biocomposite Scaffold Fabricated by Fused Deposition Modeling 3D Printing Technology for Dyes Removal 

Xinshu Xia, Xiaorong Xu, Chensheng Lin, Yujin Yang, Lingxing Zeng, Yinglian Zheng, Xinru Wu, Wei Li, Liren Xiao, Qingrong Qian and Qinghua Chen

 

Research Paper | published online: 16 Feb 2020

ES Materials & Manufacturing, 2020, 7, 40-50
Microalgal-immobilized Biocomposite Scaffold Fabricated by Fused Deposition Modeling 3D Printing Technology for Dyes Removal 

Synthesis and Characterization of Antiflammable Vinyl Ester Resin Nanocomposites with Surface functionalized Nanotitania

Rajib Das, Sravanthi Vupputuri, Qian Hu, Yun Chen, Henry Colorado, Zhanhu Guo and Zhe Wang

Research Paper | published online: 31 May 2020

ES Materials & Manufacturing, 2020, 8, 46-53
Synthesis and Characterization of Antiflammable Vinyl Ester Resin Nanocomposites with Surface functionalized Nanotitania

Synergistic Effect of P[MPEGMA-IL] Modified Graphene on Morphology and Dielectric Properties of PLA/PCL Blends

Yiyang Zhou, Ping Wang, Gang Ruan, Pei Xu and Yunsheng Ding

Research Paper | published online: 27 Oct 2020

ES Materials & Manufacturing, 2021, 11, 20-29
Synergistic Effect of P[MPEGMA-IL] Modified Graphene on Morphology and Dielectric Properties of PLA/PCL Blends

New Functions of Polyaniline

Hongbo Gu, Hongyuan Zhang, Chong Gao, Chaobo Liang, Junwei Gu, and Zhanhu Guo

Review Paper | published online: 30 Sep 2018

ES Materials & Manufacturing, 2018, 1, 3-12
New Functions of Polyaniline

Novel Superhydrophobic Cement-based Materials Achieved by Construction of Hierarchical Surface Structure with FAS/SiO2 Hybrid Nanocomposites

Pengkun Hou, Ran Li, Qinfei Li, Na Lu, Kejin Wang, Mingle Liu, Xin Cheng and Surendra Shah

Cover Page Article | published online: 13 Oct 2018

ES Materials & Manufacturing, 2018, 1, 57-66
Novel Superhydrophobic Cement-based Materials Achieved by Construction of Hierarchical Surface Structure with FAS/SiO2 Hybrid Nanocomposites

Amino Carbon Nanotube Modified Reduced Graphene Oxide Aerogel for Oil/Water Separation

Jingyi Cai, Jing Tian, Hongbo Gu and Zhanhu Guo

Research Paper | published online: 18 Dec 2019

ES Materials & Manufacturing, 2019, 6, 68-74
Amino Carbon Nanotube Modified Reduced Graphene Oxide Aerogel for Oil/Water Separation

Recent Advances in Thermal Interface Materials

Yongcun Zhou, Siqi Wu, Yuheng Long, Pengli Zhu, Feixiang Wu, Feng Liu, Vignesh Murugadoss, Williams Winchester, Amit Nautiyal, Zhe Wang and Zhanhu Guo

 

Review Paper | published online: 08 Mar 2020

ES Materials & Manufacturing, 2020, 7, 4-24
Recent Advances in Thermal Interface Materials

Highly Stretchable Self-Healing Nanocomposite Hydrogel Reinforced by 5 nm Particles

Xiaosai Hu, Rui Liang, Jun Li, Zhengping Liu and Guoxing Sun

Research Paper | published online: 29 Oct 2018

ES Materials & Manufacturing, 2018, 2, 16-23
Highly Stretchable Self-Healing Nanocomposite Hydrogel Reinforced by 5 nm Particles

4 Items

Effect of Incorporation of SnS Nanorods on the Growth Mechanism, Crystallinity, Optoelectronic Performance, and Stability of CH3NH3PbI3 Perovskite Active Layer

Abhilasha Rokade, Hemant Tarkas, Avinash Rokade, Vaishali Waman, Devashri Upasani, J. V. Sali, and S. R. Jadkar

Research Paper | published online: 20 Aug 2023

ES Materials & Manufacturing, , ,
Effect of Incorporation of SnS Nanorods on the Growth Mechanism, Crystallinity, Optoelectronic Performance, and Stability of CH3NH3PbI3 Perovskite Active Layer

Synthesis and Characterization of Novel Calcium Oxide/Calcium Ferrite, CaO/CaFe2O4 Composite Nanocatalyst for Biodiesel Production

Tawakalitu AbdulRasheed, Benjamin Afotey, Emmanuel Godwin Ankudey, and Daniel Adjah Anang

Research Paper | published online: 05 Jul 2023

ES Materials & Manufacturing, , ,
Synthesis and Characterization of Novel Calcium Oxide/Calcium Ferrite, CaO/CaFe2O4 Composite Nanocatalyst for Biodiesel Production

Dielectric Properties and Thermal Conductivity of Polyvinylidene Fluoride Synergistically Enhanced with Silica@Multi-walled Carbon Nanotubes and Boron Nitride

Zijian Wu, Xuefei Wang, Sri Hari Kumar Annamareddy, Shunying Gao, Qi Xu, Hassan Algadi, Deepak Sridhar, Priyanka Wasnik, Ben Bin Xu, Ling Weng, and Zhanhu Guo

Research Paper | published online: 19 Mar 2023

ES Materials & Manufacturing, , ,
Dielectric Properties and Thermal Conductivity of Polyvinylidene Fluoride Synergistically Enhanced with Silica@Multi-walled Carbon Nanotubes and Boron Nitride

Transparent Conducting Gallium-Doped Zinc Oxide Thin Films on Glass Substrate for Optoelectronic Device Applications

Himadri Sekhar Das, Santanu Mishra, Mrinal Kanti Dash, Prasanta Kumar Nandi, Subir Kumar Maity, Debnarayan Khatua, Anindita Chatterjee, Zhanhu Guo, Ben Bin Xu, and Gourisankar Roymahapatra

Research Paper | published online: 15 Mar 2023

ES Materials & Manufacturing, , ,
Transparent Conducting Gallium-Doped Zinc Oxide Thin Films on Glass Substrate for Optoelectronic Device Applications