10 Items

Endless Frontiers - When Materials and Manufacturing Come Together

Qing Hao and Na Lu

Editorial | published online: 20 Oct 2018

ES Materials & Manufacturing, 2018, 1, 1-2

New Functions of Polyaniline

Hongbo Gu, Hongyuan Zhang, Chong Gao, Chaobo Liang, Junwei Gu, and Zhanhu Guo

Review Paper | published online: 30 Sep 2018

ES Materials & Manufacturing, 2018, 1, 3-12
New Functions of Polyaniline

Advanced Metal Oxides and Nitrides Thermoelectric Materials for Energy Harvesting

Yining Feng, Evan Witkoske, Elizabeth S Bell, Yang Wang, Athanasios Tzempelikos and Ian T. Ferguson and Na Lu

Review Paper | published online: 08 Oct 2018

ES Materials & Manufacturing, 2018, 1, 13-20
Advanced Metal Oxides and Nitrides Thermoelectric Materials for Energy Harvesting

Thermal Studies of Three-Dimensional Printing Using Pulsed Laser Heating

Yue Xiao, Zhihan Hong, Garret Coleman Hongbo Zhao, Rongguang Liang, Pierre Lucas and Qing Hao

Invited Research Article | published online: 25 Sep 2018

ES Materials & Manufacturing, 2018, 1, 21-26
Thermal Studies of Three-Dimensional Printing Using Pulsed Laser Heating

Modulated Rate (Time) – Dependent Strain Hardening of Ag/Bi2223 Composite Wire Flattened in a Low – Strength AgMg Alloy Matrix

Malik I. Adam and Paolo Mele

Research Paper | published online: 05 Sep 2018

ES Materials & Manufacturing, 2018, 1, 27-34
Modulated Rate (Time) – Dependent Strain Hardening of Ag/Bi2223 Composite Wire Flattened in a Low – Strength AgMg Alloy Matrix

In-situ X-ray Observation of Synthesizing Process for Rare-earth Transition-metal Pnictides under High Temperature and High Pressure

Chihiro Sekine, Hidetoshi Osanai, Keisuke Ikemori, Ryosuke Nakajima, Shingo Deminami, Jirattagan Sirimart and Hirotada Gotou

Research Paper | published online: 25 Sep 2018

ES Materials & Manufacturing, 2018, 1, 35-40
In-situ X-ray Observation of Synthesizing Process for Rare-earth Transition-metal Pnictides under High Temperature and High Pressure

Fabrication of pH-electroactive Bacterial Cellulose/Polyaniline Hydrogel for the Development of a Controlled Drug Release System

Sixiang Li, Ashwak Jasim, Weiwei Zhao, Lina Fu, Muhammad Wajid Ullah, Zhijun Shi and Guang Yang

Research Paper | published online: 11 Oct 2018

ES Materials & Manufacturing, 2018, 1, 41-49
Fabrication of pH-electroactive Bacterial Cellulose/Polyaniline Hydrogel for the Development of a Controlled Drug Release System

Effect of Cocrystal Behavior on Sensitivity and Thermal Decomposition Mechanisms of CL-20/HMX via Molecular Dynamics Simulations

Yizheng Fu, Penghui Zhao, Luxia Yang, Ruizheng Miao, Congyun Zhang, Zhanhu Guo and Yaqing Liu

Research Paper | published online: 13 Oct 2018

ES Materials & Manufacturing, 2018, 1, 50-56
Effect of Cocrystal Behavior on Sensitivity and Thermal Decomposition Mechanisms of CL-20/HMX via Molecular Dynamics Simulations

Novel Superhydrophobic Cement-based Materials Achieved by Construction of Hierarchical Surface Structure with FAS/SiO2 Hybrid Nanocomposites

Pengkun Hou, Ran Li, Qinfei Li, Na Lu, Kejin Wang, Mingle Liu, Xin Cheng and Surendra Shah

Cover Page Article | published online: 13 Oct 2018

ES Materials & Manufacturing, 2018, 1, 57-66
Novel Superhydrophobic Cement-based Materials Achieved by Construction of Hierarchical Surface Structure with FAS/SiO2 Hybrid Nanocomposites

Enhanced Electrochemical Performance of Cu2+ doped TiO2 Nanoparticles for Lithium-ion Battery

Xiao-Chong Zhao, Pan Yang, Li-Jun Yang, Yu Cheng, Hui-Yuan Chen, Hu Liu, Gang Wang, Vignesh Murugadoss, Subramania Angaiah and Zhanhu Guo

Research Paper | published online: 08 Oct 2018

ES Materials & Manufacturing, 2018, 1, 67-71
Enhanced Electrochemical Performance of Cu2+ doped TiO2 Nanoparticles for Lithium-ion Battery

10 Items

Hydration Properties of Cement Pastes with Al-Zinc Oxide and Zinc Oxide Nanoparticles

SeyedAli Ghahari,Ehsan Ghafari, Pengkun Hou and Na Lu

Research Paper | published online: 30 Nov 2018

ES Materials & Manufacturing, 2018, 2, 51-59
Hydration Properties of Cement Pastes with Al-Zinc Oxide and Zinc Oxide Nanoparticles

Facile One-pot Synthesis of Silver Nanoparticles Supported on α-Zirconium Phosphate Single-Layer Nanosheets

Jingfang Yu and Luyi Sun

Communication | published online: 21 May 2019

ES Materials & Manufacturing, 2019, 5, 24-28
Facile One-pot Synthesis of Silver Nanoparticles Supported on α-Zirconium Phosphate Single-Layer Nanosheets

Study on MA(Pb,Cu)Br3 Provskite Nanocrystal with Both Controlled Color Emission and Improved Stability

Bin Liu, Min Ji, Jinkai Li, Pengkun Hou, Yizhong Lu, Qinggang Li, Bingqiang Cao and Zongming Liu

Research Paper | published online: 15 May 2020

ES Materials & Manufacturing, 2020, 8, 24-30
Study on MA(Pb,Cu)Br3 Provskite Nanocrystal with Both Controlled Color Emission and Improved Stability

Eosin-Y Sensitized Bi-layered ZnO Nanoflower-CeO2 Photoanode for Dye-Sensitized Solar Cells Application

Suhail A.A.R. Sayyed, Niyamat I. Beedri, Pankaj K. Bhujbal, Shoyebmohamad F. Shaikh and Habib M. Pathan

Research Paper | published online: 19 Nov 2020

ES Materials & Manufacturing, 2020, 10, 45-51
Eosin-Y Sensitized Bi-layered ZnO Nanoflower-CeO2 Photoanode for Dye-Sensitized Solar Cells Application

A Review of Application and Development Trends in Ultrasonic Motors

Xiaoniu Li, Zhiyi Wen, Botao Jia, Teng Cao, De Yu and Dawei Wu

Review Paper | published online: 03 Dec 2020

ES Materials & Manufacturing, 2021, 12, 3-16
A Review of Application and Development Trends in Ultrasonic Motors

Research Progress on Catalytic Pyrolysis and Reuse of Waste Plastics and Petroleum Sludge

Duo Pan, Fengmei Su, Hu Liu, Chuntai Liu, Ahmad Umar, L. Castañeda, Hassan Algadi, Caiyun Wang and Zhanhu Guo

Review Paper | published online: 31 Jan 2021

ES Materials & Manufacturing, 2021, 11, 3-15
Research Progress on Catalytic Pyrolysis and Reuse of Waste Plastics and Petroleum Sludge

The Weighted Values of Solar Evaporation’s Environment Factors Obtained by Machine Learning

Yunpeng Wang, Guilong Peng, Swellam W. Sharshir, AbdAllah W. Kandeal and Nuo Yang 

Research Paper | published online: 16 Mar 2021

ES Materials & Manufacturing, 2021, 14, 87-94
The Weighted Values of Solar Evaporation’s Environment Factors Obtained by Machine Learning

Graphene Oxide-based Nanomaterials for Uranium Adsorptive Uptake

Hongjuan Liu and Yuanbing Mao

Review Paper | published online: 15 Apr 2021

ES Materials & Manufacturing, 2021, 13, 3-22
Graphene Oxide-based Nanomaterials for Uranium Adsorptive Uptake

Improving the Thermoelectric Properties of 2,7-Dioctyl[1]Benzothieno[3,2-b][1]Benzothiophene-based Organic Semiconductors by Isotropic Strain

Ziman Wang, Ming Yang, Qinglong Jiang, Kun Zheng, Yongmei Ma and Hang Zhang

Research Paper | published online: 29 Jun 2021

ES Materials & Manufacturing, 2022, 16, 66-77
Improving the Thermoelectric Properties of 2,7-Dioctyl[1]Benzothieno[3,2-b][1]Benzothiophene-based Organic Semiconductors by Isotropic Strain

Flexible Ethylene-vinyl Acetate Copolymer/Fluorographene Composite Films with Excellent Thermal Conductive and Electrical Insulation Properties for Thermal Management

He Han, Haoyang Sun, Fan Lei, Jintao Huang, Sha Lyu, Bangyao Wu, Meng Yang, Chentao Zhang, Dandan Li, Zhi Zhang and Dazhi Sun

Research Paper | published online: 09 Sep 2021

ES Materials & Manufacturing, 2022, 15, 53-64
Flexible Ethylene-vinyl Acetate Copolymer/Fluorographene Composite Films with Excellent Thermal Conductive and Electrical Insulation Properties for Thermal Management

10 Items

Fabrication of pH-electroactive Bacterial Cellulose/Polyaniline Hydrogel for the Development of a Controlled Drug Release System

Sixiang Li, Ashwak Jasim, Weiwei Zhao, Lina Fu, Muhammad Wajid Ullah, Zhijun Shi and Guang Yang

Research Paper | published online: 11 Oct 2018

ES Materials & Manufacturing, 2018, 1, 41-49
Fabrication of pH-electroactive Bacterial Cellulose/Polyaniline Hydrogel for the Development of a Controlled Drug Release System

Efficient Solvent-Free Microwave Irradiation Synthesis of Highly Conductive Polypropylene Nanocomposites with Lowly Loaded Carbon Nanotubes

Xingru Yan, Jingjing Liu, Mojammel Alam Khan, Stephen Sheriff, Sravanthi Vupputuri, Rajib Das, Luyi Sun, David P. Young, and Zhanhu Guo

Research Paper | published online: 08 Jul 2020

ES Materials & Manufacturing, 2020, 9, 21-33
Efficient Solvent-Free Microwave Irradiation Synthesis of Highly Conductive Polypropylene Nanocomposites with Lowly Loaded Carbon Nanotubes

Microalgal-immobilized Biocomposite Scaffold Fabricated by Fused Deposition Modeling 3D Printing Technology for Dyes Removal 

Xinshu Xia, Xiaorong Xu, Chensheng Lin, Yujin Yang, Lingxing Zeng, Yinglian Zheng, Xinru Wu, Wei Li, Liren Xiao, Qingrong Qian and Qinghua Chen

 

Research Paper | published online: 16 Feb 2020

ES Materials & Manufacturing, 2020, 7, 40-50
Microalgal-immobilized Biocomposite Scaffold Fabricated by Fused Deposition Modeling 3D Printing Technology for Dyes Removal 

Synthesis and Characterization of Antiflammable Vinyl Ester Resin Nanocomposites with Surface functionalized Nanotitania

Rajib Das, Sravanthi Vupputuri, Qian Hu, Yun Chen, Henry Colorado, Zhanhu Guo and Zhe Wang

Research Paper | published online: 31 May 2020

ES Materials & Manufacturing, 2020, 8, 46-53
Synthesis and Characterization of Antiflammable Vinyl Ester Resin Nanocomposites with Surface functionalized Nanotitania

Synergistic Effect of P[MPEGMA-IL] Modified Graphene on Morphology and Dielectric Properties of PLA/PCL Blends

Yiyang Zhou, Ping Wang, Gang Ruan, Pei Xu and Yunsheng Ding

Research Paper | published online: 27 Oct 2020

ES Materials & Manufacturing, 2021, 11, 20-29
Synergistic Effect of P[MPEGMA-IL] Modified Graphene on Morphology and Dielectric Properties of PLA/PCL Blends

New Functions of Polyaniline

Hongbo Gu, Hongyuan Zhang, Chong Gao, Chaobo Liang, Junwei Gu, and Zhanhu Guo

Review Paper | published online: 30 Sep 2018

ES Materials & Manufacturing, 2018, 1, 3-12
New Functions of Polyaniline

Novel Superhydrophobic Cement-based Materials Achieved by Construction of Hierarchical Surface Structure with FAS/SiO2 Hybrid Nanocomposites

Pengkun Hou, Ran Li, Qinfei Li, Na Lu, Kejin Wang, Mingle Liu, Xin Cheng and Surendra Shah

Cover Page Article | published online: 13 Oct 2018

ES Materials & Manufacturing, 2018, 1, 57-66
Novel Superhydrophobic Cement-based Materials Achieved by Construction of Hierarchical Surface Structure with FAS/SiO2 Hybrid Nanocomposites

Amino Carbon Nanotube Modified Reduced Graphene Oxide Aerogel for Oil/Water Separation

Jingyi Cai, Jing Tian, Hongbo Gu and Zhanhu Guo

Research Paper | published online: 18 Dec 2019

ES Materials & Manufacturing, 2019, 6, 68-74
Amino Carbon Nanotube Modified Reduced Graphene Oxide Aerogel for Oil/Water Separation

Recent Advances in Thermal Interface Materials

Yongcun Zhou, Siqi Wu, Yuheng Long, Pengli Zhu, Feixiang Wu, Feng Liu, Vignesh Murugadoss, Williams Winchester, Amit Nautiyal, Zhe Wang and Zhanhu Guo

 

Review Paper | published online: 08 Mar 2020

ES Materials & Manufacturing, 2020, 7, 4-24
Recent Advances in Thermal Interface Materials

Highly Stretchable Self-Healing Nanocomposite Hydrogel Reinforced by 5 nm Particles

Xiaosai Hu, Rui Liang, Jun Li, Zhengping Liu and Guoxing Sun

Research Paper | published online: 29 Oct 2018

ES Materials & Manufacturing, 2018, 2, 16-23
Highly Stretchable Self-Healing Nanocomposite Hydrogel Reinforced by 5 nm Particles

7 Items

Tribological Characterization of Precipitation Hardened 7075 Aluminium Alloy Composites Reinforced with Cast Iron Particle

Jamaluddin Hindi, Amar Murthy A, Muralishwara K, Kasirajan Kasipandian, Gurumurthy B M, and Nithesh Naik

Research Paper | published online: 22 Nov 2023

ES Materials & Manufacturing, , ,
Tribological Characterization of Precipitation Hardened 7075 Aluminium Alloy Composites Reinforced with Cast Iron Particle

Studying Characteristics of Natural Bitumen of Oil Sand with Comparison to Heavy Crude Oil

Yerbol Tileuberdi, Yerdos Ongarbayev, Yerzhan Imanbayev, Ainura Yermekova, Frank Behrendt, Akmaral Ismailova, Khairulla Zhanbekov, Ainur Seilkhan, and Zulkhair Mansurov

Research Paper | published online: 24 Nov 2023

ES Materials & Manufacturing, , ,
Studying Characteristics of Natural Bitumen of Oil Sand with Comparison to Heavy Crude Oil

Mechanochemical Synthesis of Hydrophilic Sulfur Nanoparticles in Aqueous Surfactant Solutions and Their Antibacterial Activity and Acute Toxicity in Mice

Seitzhan Turganbay, Saule Aidarova, Saltanat Kumargaliyeva, Dias Argimbayev, Aitugan Sabitov, Zhanar Iskakbayeva, Marina Lyu, Naiyla Ibragimova, and Gulsinay Turganbay

Research Paper | published online: 16 Nov 2023

ES Materials & Manufacturing, , ,
Mechanochemical Synthesis of Hydrophilic Sulfur Nanoparticles in Aqueous Surfactant Solutions and Their Antibacterial Activity and Acute Toxicity in Mice

Enhanced Oil Recovery: Techniques, Strategies, and Advances

Damir Karimov, and Zhexenbek Toktarbay

Review Paper | published online: 04 Nov 2023

ES Materials & Manufacturing, , ,
Enhanced Oil Recovery: Techniques, Strategies, and Advances

Local Natural Graphite as a Promising Raw Material for the Production of Thermally Reduced Graphene-Like Films

Тilek Kuanyshbekov, Nazim Guseinov, Bayan Kurbanova,  Renata Nemkaeva, Kydyrmolla Akаtаn, Zhandos Tolepov, Malika Tulegenova, Madi Aitzhanov, Elzhas Zhasasynov, and Sabu Thomas

Research Paper | published online: 29 Oct 2023

ES Materials & Manufacturing, , ,
Local Natural Graphite as a Promising Raw Material for the Production of Thermally Reduced Graphene-Like Films

Core-Shell Structured Polyaniline (PANI) – Manganese Dioxide (MnO2) Nanocomposites as an Electrochemical Sensor for Detection of Emamectin Benzoate

Supriya Vyas, Ashutosh Shukla, Sugam Shivhare, Ratnesh Das, and R. Venkatesh

Research Paper | published online: 31 Oct 2023

ES Materials & Manufacturing, , ,
Core-Shell Structured Polyaniline (PANI) – Manganese Dioxide (MnO2) Nanocomposites as an Electrochemical Sensor for Detection of Emamectin Benzoate

Influence of Process Parameters on Surface Crack Density in Electrical Discharge Machining of Ni35Ti35Zr15Cu10Sn5 High-Temperature HE-SEM by RSM

Mohammed Ali Al-Mousawi, Saad Hameed Al Shafaie, and Zuheir Talib Khulief

Research Paper | published online: 10 Nov 2023

ES Materials & Manufacturing, , ,
Influence of Process Parameters on Surface Crack Density in Electrical Discharge Machining of Ni35Ti35Zr15Cu10Sn5 High-Temperature HE-SEM by RSM