105 Items

Advanced Thermal Interface Materials for Thermal Management

Wei Yu, Changqing Liu, Lin Qiu, Ping Zhang, Weigang Ma, Yanan Yue, Huaqing Xie and LeighAnn Sarah Larkin

Editorial | published online: 28 May 2018
Advanced Thermal Interface Materials for Thermal Management

Nanocomposites Research in Tongji University: Introduction of Prof. Hongbo Gu

Henry A. Colorado, Qiang Gao, Subramania Angaiah, Zhe Wang, Na Lu, Ying Li, Jong Eun Ryu, Brian J. Edwards and David P. Young

Personal Account | published online: 17 Nov 2018
Nanocomposites Research in Tongji University: Introduction of Prof. Hongbo Gu

Performance of Masks and Discussion of the Inactivation of SARS-CoV-2

Peter Tsai

Personal Account | published online: 21 May 2020
Performance of Masks and Discussion of the Inactivation of SARS-CoV-2

Environment, Energy, Sustainability: Journal- ES Energy & Environment

Qinglong Jiang, Wei Yu, Aboozar Mosleh, Chuntai Liu, Daoyuan Wang, Xin Tu, Yanan Liu, Stéphanie Ognier, Grant Wangila, Bingyang Cao, Zhanhu Guo and Brian J. Ewards

Editorial | published online: 23 Aug 2018
Environment, Energy, Sustainability: Journal- ES Energy & Environment

Nanoparticles in Biomedicine-Focus on Imaging Applications

Peng Zhou, Juping Wang, Xiaohong Du, Tao Huang, Prakash D. Nallathamby, Lan Yang, Weiwei Zou, Yongchao Zhou, Jean-Michel Jault, Song Chen and Feng Ding

Review Paper | published online: 29 Oct 2018
Nanoparticles in Biomedicine-Focus on Imaging Applications

Applications of Cellulose Nanocrystals: A Review

Shaoqu Xie, Xiao Zhang, Michael P. Walcott and Hongfei Lin

Review Paper | published online: 17 Mar 2018
Applications of Cellulose Nanocrystals: A Review

Recent Advances on the Electromagnetic Wave Absorption Properties of Ni Based Materials

Biao Zhao, Jiushuai Deng, Rui Zhang, Luyang Liang, Bingbing Fan, Zhongyi Bai, Gang Shao and Chul B. Park

Review Paper | published online: 18 Jun 2018
Recent Advances on the Electromagnetic Wave Absorption Properties of Ni Based Materials

Therapeutic Options for Treating COVID-19

Muhammad Wajid Ullah, Sehrish Manan, Zhanhu Guo and Guang Yang

Editorial | published online: 14 Jun 2020
Therapeutic Options for Treating COVID-19

Recent Advances in Resistive Switching Materials and Devices: From Memories to Memristors

Gang Liu, Yu Chen, Shuang Gao, Bin Zhang, Run-Wei Li and Xiaodong Zhuang

Review Paper | published online: 29 Oct 2018
Recent Advances in Resistive Switching Materials and Devices: From Memories to Memristors

Robust Construction of Flexible Bacterial [email protected](OH)2 paper: Toward High Capacitance and Sensitive H2O2 Detection

Jie Cai, Wei Xu, Yuheng Liu, Zhenzhou Zhu, Gang Liu, Wenping Ding, Guozhen Wang, Haibo Wang and Yangchao Luo

Research Paper | published online: 05 Jan 2019
Robust Construction of Flexible Bacterial Cellulose@Ni(OH)2 paper: Toward High Capacitance and Sensitive H2O2 Detection

Recent Progress on the Metacompoistes with Carbonaceous Fillers

Haikun Wu, Xiaoshuai Huang and Lei Qian

Review Paper | published online: 08 May 2018
Recent Progress on the Metacompoistes with Carbonaceous Fillers

Accuracy of the Single-mode Model of Controlled Release from Hollow Porous Nanospheres

Brian J. Edwards, Aili Wang, Carl N. Edwards and Hengbo Yin

Communication | published online: 21 Jul 2018
Accuracy of the Single-mode Model of Controlled Release from Hollow Porous Nanospheres

Influence of Various Ionic Liquids Embedded Electrospun Polymer Membrane Electrolytes on the Photovoltaic Performance of DSSC

Subramania Angaiah, Vignesh Murugadoss, Subasri Arunachalam, Pratheep Panneerselvam and Sarathkumar Krishnan

Research Paper | published online: 26 Aug 2018
Influence of Various Ionic Liquids Embedded Electrospun Polymer Membrane Electrolytes on the Photovoltaic Performance of DSSC

A Recapitulation of Virology, Modes of Dissemination, Diagnosis, Treatment, and Preventive measures of COVID-19: A Review

Viquar S. Shaikh, Gulam M. Nazeruddin, Yaseen I. Shaikh, Samir H. Bloukh, Zehra Edis and Habib M. Pathan

Review Paper | published online: 26 May 2020
A Recapitulation of Virology, Modes of Dissemination, Diagnosis, Treatment, and Preventive measures of COVID-19: A Review

Adsorption Removal of Pollutant Dyes in Wastewater by Nitrogen-doped Porous Carbons Derived from Natural Leaves

Jun Chen, Xiaosu Wang, Yan Huang, Shanshan Lv, Xiaohua Cao, Jimmy Yun and Dapeng Cao

Research Paper | published online: 14 Dec 2018
Adsorption Removal of Pollutant Dyes in Wastewater by Nitrogen-doped Porous Carbons Derived from Natural Leaves

An Overview of Electrically Conductive Polymer Nanocomposites toward Electromagnetic Interference Shielding

Longfei Lyu, Jiurong Liu, Hu Liu, Chuntai Liu, Yang Lu, Kai Sun, Runhua Fan, Ning Wang, Na Lu, Zhanhu Guo and Evan K. Wujcik

Review Paper | published online: 18 May 2018
An Overview of Electrically Conductive Polymer Nanocomposites toward Electromagnetic Interference Shielding

Graphitic Carbon Nitride: Preparation, Properties and Applications in Energy Storage

Wen Zhao, Zhaoqian Yan and Lei Qian

Review Paper | published online: 13 May 2020
Graphitic Carbon Nitride: Preparation, Properties and Applications in Energy Storage

Electrophoretic Deposition and Thermo-Chemical Properties of Al/Fe2O3 Nanothermite Thick Films

Jie Wu, Songbai Xue, Denzel Bridges, Yongchao Yu, Cary Smith, Kunlun Hong, Curtis Hill, Zhili Zhang, Zhili Feng and Anming Hu

Research Paper | published online: 13 Aug 2018
Electrophoretic Deposition and Thermo-Chemical Properties of Al/Fe2O3 Nanothermite Thick Films

A Systematic Synthetic Study of Polyelectrolyte Nanocapsules via Crystallized Miniemulsion Nanodroplets

Boyang Sun, Haotian Sun, Yukun Li, Honggang Cui and Chong Cheng

Research Paper | published online: 16 Nov 2018
A Systematic Synthetic Study of Polyelectrolyte Nanocapsules via Crystallized Miniemulsion Nanodroplets

Zinc Stannate Nanorod as an Electron Transporting Layer for Highly Efficient and Hysteresis-less Perovskite Solar Cells

Mohammad Mahdi Tavakoli, Daniel Prochowicz, Pankaj Yadav, Rouhollah Tavakoli and Michael Saliba

Communication | published online: 08 Aug 2018
Zinc Stannate Nanorod as an Electron Transporting Layer for Highly Efficient and Hysteresis-less Perovskite Solar Cells

pH and Electromagnetic Dual-Remoted Drug Delivery Based on Bimodal Superparamagnetic [email protected] Silica Nanoparticles

Haihua Hu, Haopeng Liu, Dianjun Zhang, Jianjun Wang, Gaowu Qin and Xuefeng Zhang

Research Paper | published online: 24 Apr 2018
pH and Electromagnetic Dual-Remoted Drug Delivery Based on Bimodal Superparamagnetic Fe3O4@Porous Silica Nanoparticles

Overview of Ultrasonic Assisted Manufacturing Multifunctional Carbon Nanotube Nanopaper Based Polymer Nanocomposites

Dan Zhang, Jingyao Sun, L. James Lee and Jose M. Castro

Review Paper | published online: 01 May 2020
Overview of Ultrasonic Assisted Manufacturing Multifunctional Carbon Nanotube Nanopaper Based Polymer Nanocomposites

Zeolitic-imidazolate Framework (ZIF)@ZnCo-ZIF Core-shell Template Derived Co, N-doped Carbon Catalysts for Oxygen Reduction Reaction

Haiyan Yu, Liu Yang, Daojian Cheng and Dapeng Cao

Research Paper | published online: 02 Jun 2018
Zeolitic-imidazolate Framework (ZIF)@ZnCo-ZIF Core-shell Template Derived Co, N-doped Carbon Catalysts for Oxygen Reduction Reaction

Indium Recovery from Waste Liquid Crystal Display via Chloride Volatilization Process: Thermodynamic Computation

Yaoguang Guo, Qichao Zhang, Xiaoyi Lou, Huili Liu, Jiangbin Wang, Jie Guan, Xin Xu, Xiaojiao Zhang, Yaguang Li, Yingshun Li and Zhanhu Guo

Research Paper | published online: 26 Aug 2018
Indium Recovery from Waste Liquid Crystal Display via Chloride Volatilization Process: Thermodynamic Computation

Bio-Inspired Feature-Driven Topology Optimization for Rudder Structure Design

Jihong Zhu, Yubo Zhao, Weihong Zhang, Xiaojun Gu, Tong Gao, Jie Kong, Guanghui Shi, Yingjie Xu and Dongliang Quan

Research Paper | published online: 11 Oct 2018
Bio-Inspired Feature-Driven Topology Optimization for Rudder Structure Design

Microwave Popped Co(II)-Graphene Oxide Hybrid: Bifunctional Catalyst for Hydrogen Evolution Reaction and Hydrogen Storage

Lin Wei, Karen Lozano and Yuanbing Mao

Research Paper | published online: 04 Jun 2018
Microwave Popped Co(II)-Graphene Oxide Hybrid: Bifunctional Catalyst for Hydrogen Evolution Reaction and Hydrogen Storage

Generation of Continuously Variable-mode Orbital Angular Momentum Beams

Jianchun Xu, Lihao Chen, Xiaojun Zhai, Ru Zhang, Klaus D. Mcdonald-Maier, Shanguo Huang and Ke Bi

Research Paper | published online: 13 May 2020
Generation of Continuously Variable-mode Orbital Angular Momentum Beams

High-performance Engineered Conducting Polymer Film towards Antimicrobial/Anticorrosion Applications

Amit Nautiyal, Mingyu Qiao, Tian Ren, Tung-Shi Huang, Xinyu Zhang, Jonathan Cook, Michael J. Bozack and Ramsis Farag

Research Paper | published online: 25 Oct 2018
High-performance Engineered Conducting Polymer Film towards Antimicrobial/Anticorrosion Applications

Functionalization and Fabrication of Soluble Polymers of Intrinsic Microporosity for CO2 Transformation and Uranium Extraction

Anwang Dong, Tingting Dai, Mengyao Ren, Xuemei Zhao, Shilei Zhao, Yihui Yuan, Qi Chen and Ning Wang

Research Paper | published online: 11 Nov 2018
Functionalization and Fabrication of Soluble Polymers of Intrinsic Microporosity for CO2 Transformation and Uranium Extraction

Slippery Liquid-infused Porous Surface Fabricated on Aluminum Maintains Stable Corrosion Resistance at Elevated Temperatures

Meng Zhang, Mengyao Dong, Shougang Chen and Zhanhu Guo

Research Paper | published online: 27 May 2018
Slippery Liquid-infused Porous Surface Fabricated on Aluminum Maintains Stable Corrosion Resistance at Elevated Temperatures

Enhancing Dielectric Performance of Poly(vinylidene fluoride) Nanocomposites via Controlled Distribution of Carbon Nanotubes and Barium Titanate Nanoparticle

Jing Wang, Zhicheng Shi, Xin Wang, Xianmin Mai, Runhua Fan, Hu Liu, Xiaojing Wang and Zhanhu Guo

Research Paper | published online: 11 Oct 2018
Enhancing Dielectric Performance of Poly(vinylidene fluoride) Nanocomposites via Controlled Distribution of Carbon Nanotubes and Barium Titanate Nanoparticle

A Modified Imidazole as a Novel Latent Curing Agent with Toughening Effect for Epoxy

Kunxiang Shi, Yucai Shen, Yuwei Zhang and Tingwei Wang

Research Paper | published online: 25 Nov 2018
A Modified Imidazole as a Novel Latent Curing Agent with Toughening Effect for Epoxy

Improved Thermal Stabilities, Ablation and Mechanical Properties for Carbon Fibers/Phenolic Resins Laminated Composites Modified by Silicon-containing Polyborazine

Hui Zhao, Lixin Chen, Jin Yun, Lin Tang, Ziyou Wen, Xiao Zhang and Junwei Gu

Research Paper | published online: 28 May 2018
Improved Thermal Stabilities, Ablation and Mechanical Properties for Carbon Fibers/Phenolic Resins Laminated Composites Modified by Silicon-containing Polyborazine

Temperature Dependent Studies on Radio Frequency Sputtered Al Doped ZnO Thin Film

Pankaj K. Bhujbal, Habib M. Pathan and Nandu B. Chaure

Research Paper | published online: 10 Mar 2020
Temperature Dependent Studies on Radio Frequency Sputtered Al Doped ZnO Thin Film

Interfacial and Glass Transition Properties of Surface-Treated Carbon Fiber Reinforced Polymer Composites under Hygrothermal Conditions

Bin Yu, Xiaotuo Li, Jinliang An, Zhenyu Jiang and Jinglei Yang

Research Paper | published online: 08 May 2018
Interfacial and Glass Transition Properties of Surface-Treated Carbon Fiber Reinforced Polymer Composites under Hygrothermal Conditions

Combining Silk Sericin and Surface Micropatterns in Bacterial Cellulose Dressings to Control Fibrosis and Enhance Wound Healing

Biaou O. Ode Boni, Lallepak Lamboni, Bianza M. Bakadia, Saied A. Hussein and Guang Yang

Research Paper | published online: 01 May 2020
Combining Silk Sericin and Surface Micropatterns in Bacterial Cellulose Dressings to Control Fibrosis and Enhance Wound Healing

Investigation of Thermostability of Modified Graphene Oxide/Methylsilicone Resin Nanocomposites

Yue Yin, Bo Jiang, Xiaofei Zhu, Linghui Meng and Yudong Huang

Research Paper | published online: 14 Sep 2018
Investigation of Thermostability of Modified Graphene Oxide/Methylsilicone Resin Nanocomposites

Polyelectrolyte Assisted Preparation of Nanocatalysts for CO2 Methanation  

Lei Liu, Paul Bernazzani, Wei Chu, Shi-Zhong Luo, Bin Wang and Zhanhu Guo

Research Paper | published online: 16 May 2018
Polyelectrolyte Assisted Preparation of Nanocatalysts for CO2 Methanation

 

Influence of Polypyrrole Incorporated Electrospun Poly(vinylidene fluoride-co-hexafluoropropylene) Nanofibrous Composite Membrane Electrolyte on the Photovoltaic Performance of Dye Sensitized Solar Cell

Vijayakumar Elayappan, Vignesh Murugadoss, Zhaofu Fei, Paul J. Dyson and Subramania Angaiah

Research Paper | published online: 03 May 2020
Influence of Polypyrrole Incorporated Electrospun Poly(vinylidene fluoride-co-hexafluoropropylene) Nanofibrous Composite Membrane Electrolyte on the Photovoltaic Performance of Dye Sensitized Solar Cell

Isomerization and Redistribution of 2,5-Dichlorotoluene Catalyzed by AlCl3 and Isomerization Thermodynamics

Chu Zhai, Hengbo Yin, Aili Wang and Jitai Li

Research Paper | published online: 10 Jul 2018
Isomerization and Redistribution of 2,5-Dichlorotoluene Catalyzed by AlCl3 and Isomerization Thermodynamics

Modulatory Effects of the Composition and Structure on the Osteogenic Enhancement for Superparamagnetic Scaffolds

Suisui Hao, Yaoyi Shen, Haoan Wu, Jie Meng, Lifei Xie, Tao Wen, Ning Gu, Jian Liu, Yu Zhang and Haiyan Xu

Research Paper | published online: 30 Oct 2018
Modulatory Effects of the Composition and Structure on the Osteogenic Enhancement for Superparamagnetic Scaffolds

Spray Pyrolytic Deposition of Zirconium Oxide Thin Films: Influence of Concentration on Structural and Optical Properties

Mangesh Waghmare, Pratik Sonone, Prashant Patil, Vishal Kadam, Habib Pathan and Ashok Ubale

Research Paper | published online: 16 Nov 2018
Spray Pyrolytic Deposition of Zirconium Oxide Thin Films: Influence of Concentration on Structural and Optical Properties

Stabilization and Metallic to Semiconducting Transition in 2D Boron Sheet

Zhifen Luo, Xiaoli Fan, Yurong An, Yan Hu and Fengxia Zhang

Research Paper | published online: 09 May 2018
Stabilization and Metallic to Semiconducting Transition in 2D Boron Sheet

Experimental and Theoretical Characteristic of Single Atom Co-N-C Catalyst for Li-O2 Batteries

Gaoyang Li, Congcong Dang, Yue Hou, Feng Dang, Yuqi Fan and Zhanhu Guo

Research Paper | published online: 08 May 2020
Experimental and Theoretical Characteristic of Single Atom Co-N-C Catalyst for Li-O2 Batteries

A Highly Porous Polyaniline-Graphene Composite Used for Electrochemical Supercapacitors

Xiaomin Li, Wen Zhao, Rui Yin, Xiaoshuai Huang and Lei Qian

Research Paper | published online: 30 Jul 2018
A Highly Porous Polyaniline-Graphene Composite Used for Electrochemical Supercapacitors

Long-Lived Room-Temperature Phosphorescent Nitrogen Doped CQDs/PVA Composites: Fabrication, Characterization and Application

Xueyun Wu, Wei Li, Peng Wu, Chunhui Ma, Yushan Liu, Mingcong Xu and Shouxin Liu

Research Paper | published online: 01 Nov 2018
Long-Lived Room-Temperature Phosphorescent Nitrogen Doped CQDs/PVA Composites: Fabrication, Characterization and Application

Investigation on the Distribution of Fe and Ni in Reduced Mo Powders and Its Effects on the Activated Sintering of Mo Compacts

Haidong Hu, Qiao Yin, Shuqun Chen, Yanlin Jia, Wenyuan Zhou, Hongyi Li, Peng Hu and Jinshu Wang

Research Paper | published online: 09 Jan 2019
Investigation on the Distribution of Fe and Ni in Reduced Mo Powders and Its Effects on the Activated Sintering of Mo Compacts

Facile Microwave Sintering Synthesis of LiMn0.75Fe0.25PO4/C Nanocomposite Cathode Materials for Lithium Ion Batteries

Chunping Hou, Jiao Hou, Hao Zhang, Yong Ma, Xiaowei He, Wangchang Geng and Qiuyu Zhang

Research Paper | published online: 01 May 2020
Facile Microwave Sintering Synthesis of LiMn0.75Fe0.25PO4/C Nanocomposite Cathode Materials for Lithium Ion Batteries

Ionic Liquids as “Green Solvent and/or Electrolyte” for Energy Interface

Zhe Wang, Shuangding He, Vincent Nguyen and Kevin E. Riley

Review Paper | published online: 09 Jun 2020
Ionic Liquids as “Green Solvent and/or Electrolyte” for Energy Interface

Melanin Sensitized Nanostructured ZnO Photoanodes for Efficient Photoelectrochemical Splitting of Water: Synthesis and Characterization

Priti Vairale, Vidhika Sharma, Bharat Bade, Ashish Waghmare, Pratibha Shinde, Ashvini Punde, Vidya Doiphode, Rahul Aher, Subhash Pandharkar, Shruthi Nair and Vijaya Jadkar

Research Paper | published online: 26 Jun 2020
Melanin Sensitized Nanostructured ZnO Photoanodes for Efficient Photoelectrochemical Splitting of Water: Synthesis and Characterization

Embeddable Piezoelectric Sensors for Strength Gain Monitoring of Cementitious Materials: The Influence of Coating Materials

Yen-Fang Su, Guangshuai Han, Zhihao Kong, Tommy Nantung and Na Lu

Research Paper | published online: 03 Jul 2020
Embeddable Piezoelectric Sensors for Strength Gain Monitoring of Cementitious Materials: The Influence of Coating Materials

Thermo-Responsive and Shape-Adaptive Hydrogel Actuators from Fundamentals to Applications  

Yanxian Zhang, Shaowen Xie, Dong Zhang, Baiping Ren, Yonglan Liu, Li Tang, Qiang Chen, Jintao Yang, Jiang Wu, Jianxin Tang and Jie Zheng

Review Paper | published online: 22 Feb 2019
Thermo-Responsive and Shape-Adaptive Hydrogel Actuators from Fundamentals to Applications

 

Nanoparticles Targeting Hepatic Stellate Cells for the Treatment of Liver Fibrosis

Qiaobin Hu, Ji-Young Lee and Yangchao Luo

Review Paper | published online: 16 Mar 2019
Nanoparticles Targeting Hepatic Stellate Cells for the Treatment of Liver Fibrosis

Pulsed Laser Deposition of NiSe2 Film on Carbon Nanotubes for High-Performance Supercapacitor

Rongrong Nie, Qunlong Wang, Peng Sun, Ruijing Wang, Qin Yuan and Xuefeng Wang

Research Paper | published online: 23 Dec 2018
Pulsed Laser Deposition of NiSe2 Film on Carbon Nanotubes for High-Performance Supercapacitor

Microwave Orbital Angular Momentum Beam Generation Based on Circularly Polarized Metasurface Antenna Array

Jianchun Xu, Yanan Hao, Ke Bi, Ru Zhang, Shanguo Huang and Ji Zhou

Research Paper | published online: 12 Feb 2019
Microwave Orbital Angular Momentum Beam Generation Based on Circularly Polarized Metasurface Antenna Array

Fabrication and Characterization of Rose Bengal Sensitized Binary TiO2-ZrO2 Oxides Photo-electrode Based Dye-sensitized Solar Cell

M. A. Waghmare, N. I. Beedri, A. U. Ubale and H. M. Pathan

Research Paper | published online: 02 Jan 2019
Fabrication and Characterization of Rose Bengal Sensitized Binary TiO2-ZrO2 Oxides Photo-electrode Based Dye-sensitized Solar Cell

Remarkably Enhanced CO2 Uptake and Uranium Extraction by Functionalization of Cyano-bearing Conjugated Porous Polycarbazoles

Anwang Dong, Yaqi Zhu, Mengyao Ren, Xiaoyu Sun, Vignesh Murugadoss, Yihui Yuan, Jun Wen, Xiaolin Wang, Qi Chen, Zhanhu Guo and Ning Wang

Research Paper | published online: 28 Jan 2019
Remarkably Enhanced CO2 Uptake and Uranium Extraction by Functionalization of Cyano-bearing Conjugated Porous Polycarbazoles

Attenuation of the Aggregation and Neurotoxicity of Amyloid Peptides with Neurotransmitter-Functionalized Ultra-Small-Sized Gold Nanoparticles

Yueling Xu, Yiliang Li, Lin Wei, Hua Liu, Juhui Qiu and Lehui Xiao

Research Paper | published online: 22 Feb 2019
Attenuation of the Aggregation and Neurotoxicity of Amyloid Peptides with Neurotransmitter-Functionalized Ultra-Small-Sized Gold Nanoparticles

Cobalt-Doping Enhancing Electrochemical Performance of Silicon/Carbon Nanocomposite as Highly Efficient Anode Materials in Lithium-Ion Batteries

Muhammad Idrees, Liqiang Liu, Saima Batool, Hebin Luo, Jin Liang, Benbin Xu, Steven Wang and Jie Kong

Research Paper | published online: 02 Feb 2019
Cobalt-Doping Enhancing Electrochemical Performance of Silicon/Carbon Nanocomposite as Highly Efficient Anode Materials in Lithium-Ion Batteries

Fabrication of Thermally Stable Graphite-Based Poly(acrylonitrile-co-acrylic acid) Composite with Impressive Antimicrobial Properties

Nasrullah Shahc, Sobia Aslam, Mazhar Ul-Islam, Muhammad Balal Arain, Touseef Rehan, Muhammad Naeem, Muhammad Wajid Ullah and Guang Yang

Research Paper | published online: 10 Feb 2019
Fabrication of Thermally Stable Graphite-Based Poly(acrylonitrile-co-acrylic acid) Composite with Impressive Antimicrobial Properties

Hierarchical Assembly of CuO Nano-Dandelions on 3-D Printed Template

Md Didarul Islam, Hamad Al Yassi, Mengyao Dong, Daniel S. Choi, Ilwoo Seok, Chuntai Liu, Zhanhu Guo and Jong Eun Ryu

Research Paper | published online: 16 Mar 2019
Hierarchical Assembly of CuO Nano-Dandelions on 3-D Printed Template

Introducing Engineered Science

Hongbo Gu, Dapeng Cao, Jie Kong, Junwei Gu, Qinglong Jiang, Ying Li, Bin Wang, Xingru Yan, Yuan Chen, Jong Eun Ryu, Matthew Hu, Yajun Yan, Zhanhu Guo, Brian J. Edwards and David P. Young

Editorial | published online: 12 Apr 2018
Introducing Engineered Science

Electrodes with High Conductivities for High Performance Lithium/Sodium Ion Batteries

Litao Yan, Haizhen Wang, Di Huang and Hongmei Luo

Review Paper | published online: 18 Mar 2018
Electrodes with High Conductivities for High Performance Lithium/Sodium Ion Batteries

Nitrogen Coordinated Single Atomic Metals Supported on Nanocarbons: A New Frontier in Electrocatalytic CO2 Reduction

Fuping Pan, Xianmei Xiang and Ying Li

Review Paper | published online: 24 Apr 2018
Nitrogen Coordinated Single Atomic Metals Supported on Nanocarbons: A New Frontier in Electrocatalytic CO2 Reduction

Surface Engineering of Microbial Cells: Strategies and Applications

Sabella Jelimo Kiprono, Muhammad Wajid Ulla and Guang Yang

Review Paper | published online: 30 Mar 2018
Surface Engineering of Microbial Cells: Strategies and Applications

Chitosan-coated-magnetite with Covalently Grafted Polystyrene Based Carbon Nanocomposites for Hexavalent Chromium Adsorption

Hongbo Gu, Xiaojiang Xu, Hongyuan Zhang, Chaobo Liang, Han Lou, Chao Ma, Yujie Li, Zhanhu Guo and Junwei Gu

Research Paper | published online: 08 Mar 2018
Chitosan-coated-magnetite with Covalently Grafted Polystyrene Based Carbon Nanocomposites for Hexavalent Chromium Adsorption

Biomass-derived Nitrogen-doped Porous Carbons (NPC) and NPC/ Polyaniline Composites as High Performance Supercapacitor Materials

Xizhi Wang, Xiaofei Zeng and Dapeng Cao

Research Paper | published online: 26 Mar 2018
Biomass-derived Nitrogen-doped Porous Carbons (NPC) and NPC/ Polyaniline Composites as High Performance Supercapacitor Materials

Nano-mesoporous TiO2 Vacancies Modification for Halide Perovskite Solar Cells

Qinglong Jiang, Liang Wang, Chao Yan, Chuntai Liu, Zhanhu Guo and Ning Wang

Research Paper | published online: 29 Mar 2018
Nano-mesoporous TiO2 Vacancies Modification for Halide Perovskite Solar Cells

Corrole Functionalized Iron Oxide Nanocomposites as Enhanced Peroxidase Mimic and their Application in H2O2 and Glucose Colorimetric Sensing

Linna Gao, Leyou Zhang, Xintian Lyu, Guifen Lu and Qingyun Liu

Research Paper | published online: 07 Mar 2018
Corrole Functionalized Iron Oxide Nanocomposites as Enhanced Peroxidase Mimic and their Application in H2O2 and Glucose Colorimetric Sensing

Separation and Recovery of Copper Foil and Fabric from Waste Printed Circuit Boards by Decomposing Brominated Epoxy Resin Using Near Critical Water

Hongjun Kang, Qian Shao, Xingkui Guo, Alexandra Galaska, Yuyan Liu and Zhanhu Guo

Research Paper | published online: 13 Mar 2018
Separation and Recovery of Copper Foil and Fabric from Waste Printed Circuit Boards by Decomposing Brominated Epoxy Resin Using Near Critical Water

Dynamic Oscillatory Rheological Properties of Polystyrene/Poly(methyl methacrylate) Blends and their Composites in the Presence of Carbon Black

Yamin Pan, Dirk W. Schubert, Jong Eun Ryu, Evan Wujick, Chuntai Liu, Changyu Shen and Xianhu Liu

Research Paper | published online: 03 Apr 2018
Dynamic Oscillatory Rheological Properties of Polystyrene/Poly(methyl methacrylate) Blends and their Composites in the Presence of Carbon Black

Nanotechnology Advances in Medicine: Focus on Cancer

Yuna Qian, Shengzhe Zhao, Haifa Shen and Jianliang Shen

Review Paper | published online: 28 Jan 2019
Nanotechnology Advances in Medicine: Focus on Cancer

Surface Modifications of Superparamagnetic Iron Oxide Nanoparticles with Polylactic Acid-Polyethylene Glycol Diblock Copolymer and Graphene Oxide for a Protein Delivery Vechicle

Linh Doan, Yang Lu, Megha Karatela, Vu Phan, Clayton Jeffryes, Tracy Benson and Evan K. Wujcik

Research Paper | published online: 24 Apr 2019
Surface Modifications of Superparamagnetic Iron Oxide Nanoparticles with Polylactic Acid-Polyethylene Glycol Diblock Copolymer and Graphene Oxide for a Protein Delivery Vechicle

Photoinduced Polyacrylate Based Polymer Electrolyte for Quasi-solid State Dye Sensitized Solar Cell Application

Tingting Xu, Dechong Kong, Zhenzhen Xi, Tao Huang, Xiulan Qin, Hongjing Wu, Kaichang Kou, Rumin Wang Lixin Chen and Tingli Ma

Research Paper | published online: 28 Jan 2019
Photoinduced Polyacrylate Based Polymer Electrolyte for Quasi-solid State Dye Sensitized Solar Cell Application

Core/shell Template-derived Co, N-doped Carbon Bifunctional Electrocatalysts for Rechargeable Zn-air Battery

Yanlong Lv, Lin Zhu, Haoxiang Xu, Liu Yang, Zhiping Liu, Daojian Cheng, Xiaohua Cao, Jimmy Yun and Dapeng Cao

 

Research Paper | published online: 28 Feb 2019
Core/shell Template-derived Co, N-doped Carbon Bifunctional Electrocatalysts for Rechargeable Zn-air Battery

PbS sensitized TiO2 based quantum dot solar cells with efficiency greater than 5% under artificial light: Effect of compact layer and surface passivation

Vikram P. Bhalekar, Prashant K. Baviskar, Rajendra Prasad M. B., Balasaheb M. Palve, Vishal S. Kadam and Habib M. Pathan

 

Research Paper | published online: 17 Jan 2019
PbS sensitized TiO2 based quantum dot solar cells with efficiency greater than 5% under artificial light: Effect of compact layer and surface passivation

Doughnut-structured [email protected] nanorings: Towards the efficient synthesis and application in high-performance Li-ion cathode

Qunbin Zhang, Jinyan Dai, Min Liao, Tao Duan and Weitang Yao

Research Paper | published online: 31 Jan 2019
Doughnut-structured FeS2@C nanorings: Towards the efficient synthesis and application in high-performance Li-ion cathode

In situ preparation of WO3/g-C3N4 composite and its enhanced photocatalytic ability, a comparative study on the preparation methods

Zengying Zhao, Hua Ma, Mingchao Feng, Zhaohui Li, Dapeng Cao and Zhanhu Guo

Research Paper | published online: 01 Feb 2019
In situ preparation of WO3/g-C3N4 composite and its enhanced photocatalytic ability, a comparative study on the preparation methods

Fabrication of Nano-Patterned Arrays Using Pulsed Light Technique

Ilwoo Seok, Aktaruzzaman Al-Hossain, Mohammad Waliullah and Jong Eun Ryu

Review Paper | published online: 18 Apr 2019
Fabrication of Nano-Patterned Arrays Using Pulsed Light Technique

Facile Construction of Copper Mesh Surface from Superhydrophilic to Superhydrophobic for Various Oil-Water Separations

Xudong Zhang, Yamin Pan, Junyang Zhao, Xiaoqiong Hao, Yaming Wang, Dirk W Schubert, Chuntai Liu, Changyu Shen and Xianhu Liu

Research Paper | published online: 15 Feb 2019
Facile Construction of Copper Mesh Surface from Superhydrophilic to Superhydrophobic for Various Oil-Water Separations

Catalytic Degradation of 4-Nitrophenol in Polluted Water by Three-Dimensional Gold Nanoparticles/Reduced Graphene Oxide Microspheres

Ning Li, Fuhua Zhang, Hua Wangand Shifeng Hou

Research Paper | published online: 18 Mar 2019
Catalytic Degradation of 4-Nitrophenol in Polluted Water by Three-Dimensional Gold Nanoparticles/Reduced Graphene Oxide Microspheres

Meta Concrete: Exploring Novel Functionality of Concrete Using Nanotechnology

Yining Feng, Yen-Fang Su, Na Lu and Surendra Shah

Review Paper | published online: 25 Nov 2019
Meta Concrete: Exploring Novel Functionality of Concrete Using Nanotechnology

Regulating Intermolecular Chain Interaction of Biopolymer with Natural Polyol for Flexible, Optically Transparent and Thermally Conductive Hybrids

Marjan Alsadat Kashfipour, Nitin Mehra, Russell S. Dent and Jiahua Zhu

Communication | published online: 18 Apr 2019
Regulating Intermolecular Chain Interaction of Biopolymer with Natural Polyol for Flexible, Optically Transparent and Thermally Conductive Hybrids

Fast 4-nitrophenol Reduction Using Gelatin Hydrogel Containing Silver Nanoparticles

Mazhar Ul-Islam, Jawad Ali, Waliullah Khan, Adnan Haider, Nasrullah Shah, Md. Wasi Ahmad, Muhammad Wajid Ullah and Guang Yang

Research Paper | published online: 04 Apr 2019
Fast 4-nitrophenol Reduction Using Gelatin Hydrogel Containing Silver Nanoparticles

A Novel Core-shell Structured Nickel-rich Layered Cathode Material for High-energy Lithium-ion Batteries

Hui Tong, Qijie Zhou, Bao Zhang, Xu Wang, Yingying Yao, Zhiying Ding, Hezhang Chen, JunChao Zheng and Wanjing Yu

Research Paper | published online: 28 Mar 2019
A Novel Core-shell Structured Nickel-rich Layered Cathode Material for High-energy Lithium-ion Batteries

Ultrafast Electro-Thermal Responsive Heating Film Fabricated from Graphene Modified Conductive Materials

Yun Zhao, Mingming Niu, Fengxin Yang, Yuqiu Jia and Yuanhui Cheng

Research Paper | published online: 14 Mar 2019
Ultrafast Electro-Thermal Responsive Heating Film Fabricated from Graphene Modified Conductive Materials

Nitrogen Doped Coal with High Electrocatalytic Activity for Oxygen Reduction Reaction

Chi Zhang, Yunchao Xie, Heng Deng, Cheng Zhang, Jheng-Wun Su and Jian Lin

Research Paper | published online: 30 May 2019
Nitrogen Doped Coal with High Electrocatalytic Activity for Oxygen Reduction Reaction

Heterogeneous Iridium Oxide/Gold Nanocluster for Non-enzymatic Glucose Sensing and pH Probing

Qiuchen Dong, Xudong Wang, Haomin Liu, Heejeong Ryu, Jing Zhao, Baikun Li and Yu Lei

Research Paper | published online: 30 May 2019
Heterogeneous Iridium Oxide/Gold Nanocluster for Non-enzymatic Glucose Sensing and pH Probing

Preparation of Transparent Dispersions with Monodispersed Ag Nanoparticles for TiO2 Photoelectrode Materials with Excellent Photovoltaic Performance

Rikui Chen, Jun Bao, Zhe Yan, Xiejun Huang, Jimmy Yun, Xiaofei Zeng and Jianfeng Chen

Research Paper | published online: 30 May 2019
Preparation of Transparent Dispersions with Monodispersed Ag Nanoparticles for TiO2 Photoelectrode Materials with Excellent Photovoltaic Performance

Self-Sealing Polyolefin by Super-Absorbent Polymer

He Zhang, Yong Bing Chong, Ying Zhao, Andrey Buryak and Fei Duan

Research Paper | published online: 03 Jul 2019
Self-Sealing Polyolefin by Super-Absorbent Polymer

Efficiency Enhancement for Cocktail Dye Sensitized Nb2O5 Photoanode Towards Dye Sensitized Solar Cell

Niyamat I. Beedri, Prashant K. Baviskar, Mahadeo Mahadik, Sandesh R. Jadkar, Jum Suk Jang and Habib M. Pathan

Research Paper | published online: 05 Aug 2019
Efficiency Enhancement for Cocktail Dye Sensitized Nb2O5 Photoanode Towards Dye Sensitized Solar Cell

With Corona Virus, We Get Sick; With the Weapon of Science and Engineering, We Fight Back?

Qinglong Jiang, Zhanhu Guo, Guang Yang, Evan Wujick and Hongbo Gu

Editorial | published online: 08 Mar 2020
With Corona Virus, We Get Sick; With the Weapon of Science and Engineering, We Fight Back?

Graphene and Graphene Oxide-Based Membranes for Gas Separation

Nagapradeep Nidamanuri, Yaqi Li, Qiang Li and Mingdong Dong

Review Paper | published online: 16 Feb 2020
Graphene and Graphene Oxide-Based Membranes for Gas Separation

Investigating Dynamic Processes of Nanomaterials Using in Situ Liquid Phase TEM Technologies: 2014-2019

Yan Guo, Qinglong Jiang, Bo Peng and Xingjie Zan

Review Paper | published online: 20 Feb 2020
Investigating Dynamic Processes of Nanomaterials Using in Situ Liquid Phase TEM Technologies: 2014-2019

Polyethylene Glycol/Carbon Black Shape-Stable Phase Change Composites for Peak Load Regulating of Electric Power System and Corresponding Thermal Energy Storage

Xiang Lu, Huanyu Liu, Vignesh Murugadoss, Ilwoo Seok, Jintao Huang, Jong E. Ryu and Zhanhu Guo

Communication | published online: 09 Jan 2020
Polyethylene Glycol/Carbon Black Shape-Stable Phase Change Composites for Peak Load Regulating of Electric Power System and Corresponding Thermal Energy Storage

Superhydrophobic Electrospun PVDF Membranes with Silanization and Fluorosilanization Co-functionalized CNTs for Improved Direct Contact Membrane Distillation

Chongjie Gao, Wei Deng, Fuping Pan, Xuhui Feng and Ying Li

Research Paper | published online: 22 Jan 2020
Superhydrophobic Electrospun PVDF Membranes with Silanization and Fluorosilanization Co-functionalized CNTs for Improved Direct Contact Membrane Distillation

“Self-heating” Enabled One-pot Synthesis of Fluorescent Carbon Dots

Xiaoyu Ma, Wei Zhong, Jing Zhao, Steve L. Suib and Yu Lei

Research Paper | published online: 12 Jul 2019
“Self-heating” Enabled One-pot Synthesis of Fluorescent Carbon Dots

Significantly Enhanced Ultrathin NiCo-based MOF Nanosheet Electrodes Hybrided with Ti3C2Tx MXene for High Performance Asymmetric Supercapacitor

Yanzhong Wang, Yuexin Liu, Chao Wang, Hu Liu, Jiaoxia Zhang, Jing Lin, Jincheng Fan, Tao Ding, Jong E. Ryu and Zhanhu Guo

Research Paper | published online: 07 Jan 2020
Significantly Enhanced Ultrathin NiCo-based MOF Nanosheet Electrodes Hybrided with Ti3C2Tx MXene for High Performance Asymmetric Supercapacitor

Tunable Thermal-Response Shape Memory Bio-Polymer Hydrogels as Body Motion Sensors

Hailong Huang, Lu Han, Yangling Wang, Zhongli Yang, Feng Zhu and Min Xu

Research Paper | published online: 09 Apr 2019
Tunable Thermal-Response Shape Memory Bio-Polymer Hydrogels as Body Motion Sensors

Photodegradation of Gaseous Toluene by Vacuum Ultraviolet Light: Performance and Mechanism

Hao Yuan, He Peng, Jie Guan, Yong Liu, Jue Dai, Ruijing Su, Zhanhu Guo, Yun Chen, Qian Hu, Bingnan Yuan, Hongcheng Wu, Dan Kilula and Ilwoo Seok

Research Paper | published online: 22 Feb 2020
Photodegradation of Gaseous Toluene by Vacuum Ultraviolet Light: Performance and Mechanism

Edge Oleylaminated Graphene as Ultra-Stable Lubricant Additive for Friction and Wear Reduction

Shuang Zhao, Mingming Niu, Peng Peng, Yuanhui Cheng and Yun Zhao

Research Paper | published online: 26 Aug 2019
Edge Oleylaminated Graphene as Ultra-Stable Lubricant Additive for Friction and Wear Reduction

Influence of the Annealing Process on Magnetic Performance of Iron based Soft Magnetic Composites

Yan An, Shuai Feng, Guoqing Shao, Wanli Yuan, Kai Sun, Xiaofeng Li and Runhua Fan

Research Paper | published online: 01 May 2020
Influence of the Annealing Process on Magnetic Performance of Iron based Soft Magnetic Composites

53 Items

Applications of Cellulose Nanocrystals: A Review

Shaoqu Xie, Xiao Zhang, Michael P. Walcott and Hongfei Lin

Review Paper | published online: 17 Mar 2018
Applications of Cellulose Nanocrystals: A Review

Recent Progress on the Metacompoistes with Carbonaceous Fillers

Haikun Wu, Xiaoshuai Huang and Lei Qian

Review Paper | published online: 08 May 2018
Recent Progress on the Metacompoistes with Carbonaceous Fillers

An Overview of Electrically Conductive Polymer Nanocomposites toward Electromagnetic Interference Shielding

Longfei Lyu, Jiurong Liu, Hu Liu, Chuntai Liu, Yang Lu, Kai Sun, Runhua Fan, Ning Wang, Na Lu, Zhanhu Guo and Evan K. Wujcik

Review Paper | published online: 18 May 2018
An Overview of Electrically Conductive Polymer Nanocomposites toward Electromagnetic Interference Shielding

pH and Electromagnetic Dual-Remoted Drug Delivery Based on Bimodal Superparamagnetic [email protected] Silica Nanoparticles

Haihua Hu, Haopeng Liu, Dianjun Zhang, Jianjun Wang, Gaowu Qin and Xuefeng Zhang

Research Paper | published online: 24 Apr 2018
pH and Electromagnetic Dual-Remoted Drug Delivery Based on Bimodal Superparamagnetic Fe3O4@Porous Silica Nanoparticles

Recent Advances on the Electromagnetic Wave Absorption Properties of Ni Based Materials

Biao Zhao, Jiushuai Deng, Rui Zhang, Luyang Liang, Bingbing Fan, Zhongyi Bai, Gang Shao and Chul B. Park

Review Paper | published online: 18 Jun 2018
Recent Advances on the Electromagnetic Wave Absorption Properties of Ni Based Materials

Zeolitic-imidazolate Framework (ZIF)@ZnCo-ZIF Core-shell Template Derived Co, N-doped Carbon Catalysts for Oxygen Reduction Reaction

Haiyan Yu, Liu Yang, Daojian Cheng and Dapeng Cao

Research Paper | published online: 02 Jun 2018
Zeolitic-imidazolate Framework (ZIF)@ZnCo-ZIF Core-shell Template Derived Co, N-doped Carbon Catalysts for Oxygen Reduction Reaction

Slippery Liquid-infused Porous Surface Fabricated on Aluminum Maintains Stable Corrosion Resistance at Elevated Temperatures

Meng Zhang, Mengyao Dong, Shougang Chen and Zhanhu Guo

Research Paper | published online: 27 May 2018
Slippery Liquid-infused Porous Surface Fabricated on Aluminum Maintains Stable Corrosion Resistance at Elevated Temperatures

Nanocomposites Research in Tongji University: Introduction of Prof. Hongbo Gu

Henry A. Colorado, Qiang Gao, Subramania Angaiah, Zhe Wang, Na Lu, Ying Li, Jong Eun Ryu, Brian J. Edwards and David P. Young

Personal Account | published online: 17 Nov 2018
Nanocomposites Research in Tongji University: Introduction of Prof. Hongbo Gu

Influence of Various Ionic Liquids Embedded Electrospun Polymer Membrane Electrolytes on the Photovoltaic Performance of DSSC

Subramania Angaiah, Vignesh Murugadoss, Subasri Arunachalam, Pratheep Panneerselvam and Sarathkumar Krishnan

Research Paper | published online: 26 Aug 2018
Influence of Various Ionic Liquids Embedded Electrospun Polymer Membrane Electrolytes on the Photovoltaic Performance of DSSC

High-performance Engineered Conducting Polymer Film towards Antimicrobial/Anticorrosion Applications

Amit Nautiyal, Mingyu Qiao, Tian Ren, Tung-Shi Huang, Xinyu Zhang, Jonathan Cook, Michael J. Bozack and Ramsis Farag

Research Paper | published online: 25 Oct 2018
High-performance Engineered Conducting Polymer Film towards Antimicrobial/Anticorrosion Applications

Enhancing Dielectric Performance of Poly(vinylidene fluoride) Nanocomposites via Controlled Distribution of Carbon Nanotubes and Barium Titanate Nanoparticle

Jing Wang, Zhicheng Shi, Xin Wang, Xianmin Mai, Runhua Fan, Hu Liu, Xiaojing Wang and Zhanhu Guo

Research Paper | published online: 11 Oct 2018
Enhancing Dielectric Performance of Poly(vinylidene fluoride) Nanocomposites via Controlled Distribution of Carbon Nanotubes and Barium Titanate Nanoparticle

Adsorption Removal of Pollutant Dyes in Wastewater by Nitrogen-doped Porous Carbons Derived from Natural Leaves

Jun Chen, Xiaosu Wang, Yan Huang, Shanshan Lv, Xiaohua Cao, Jimmy Yun and Dapeng Cao

Research Paper | published online: 14 Dec 2018
Adsorption Removal of Pollutant Dyes in Wastewater by Nitrogen-doped Porous Carbons Derived from Natural Leaves

Bio-Inspired Feature-Driven Topology Optimization for Rudder Structure Design

Jihong Zhu, Yubo Zhao, Weihong Zhang, Xiaojun Gu, Tong Gao, Jie Kong, Guanghui Shi, Yingjie Xu and Dongliang Quan

Research Paper | published online: 11 Oct 2018
Bio-Inspired Feature-Driven Topology Optimization for Rudder Structure Design

Thermo-Responsive and Shape-Adaptive Hydrogel Actuators from Fundamentals to Applications  

Yanxian Zhang, Shaowen Xie, Dong Zhang, Baiping Ren, Yonglan Liu, Li Tang, Qiang Chen, Jintao Yang, Jiang Wu, Jianxin Tang and Jie Zheng

Review Paper | published online: 22 Feb 2019
Thermo-Responsive and Shape-Adaptive Hydrogel Actuators from Fundamentals to Applications

 

Nanoparticles Targeting Hepatic Stellate Cells for the Treatment of Liver Fibrosis

Qiaobin Hu, Ji-Young Lee and Yangchao Luo

Review Paper | published online: 16 Mar 2019
Nanoparticles Targeting Hepatic Stellate Cells for the Treatment of Liver Fibrosis

Pulsed Laser Deposition of NiSe2 Film on Carbon Nanotubes for High-Performance Supercapacitor

Rongrong Nie, Qunlong Wang, Peng Sun, Ruijing Wang, Qin Yuan and Xuefeng Wang

Research Paper | published online: 23 Dec 2018
Pulsed Laser Deposition of NiSe2 Film on Carbon Nanotubes for High-Performance Supercapacitor

Microwave Orbital Angular Momentum Beam Generation Based on Circularly Polarized Metasurface Antenna Array

Jianchun Xu, Yanan Hao, Ke Bi, Ru Zhang, Shanguo Huang and Ji Zhou

Research Paper | published online: 12 Feb 2019
Microwave Orbital Angular Momentum Beam Generation Based on Circularly Polarized Metasurface Antenna Array

Remarkably Enhanced CO2 Uptake and Uranium Extraction by Functionalization of Cyano-bearing Conjugated Porous Polycarbazoles

Anwang Dong, Yaqi Zhu, Mengyao Ren, Xiaoyu Sun, Vignesh Murugadoss, Yihui Yuan, Jun Wen, Xiaolin Wang, Qi Chen, Zhanhu Guo and Ning Wang

Research Paper | published online: 28 Jan 2019
Remarkably Enhanced CO2 Uptake and Uranium Extraction by Functionalization of Cyano-bearing Conjugated Porous Polycarbazoles

Attenuation of the Aggregation and Neurotoxicity of Amyloid Peptides with Neurotransmitter-Functionalized Ultra-Small-Sized Gold Nanoparticles

Yueling Xu, Yiliang Li, Lin Wei, Hua Liu, Juhui Qiu and Lehui Xiao

Research Paper | published online: 22 Feb 2019
Attenuation of the Aggregation and Neurotoxicity of Amyloid Peptides with Neurotransmitter-Functionalized Ultra-Small-Sized Gold Nanoparticles

Cobalt-Doping Enhancing Electrochemical Performance of Silicon/Carbon Nanocomposite as Highly Efficient Anode Materials in Lithium-Ion Batteries

Muhammad Idrees, Liqiang Liu, Saima Batool, Hebin Luo, Jin Liang, Benbin Xu, Steven Wang and Jie Kong

Research Paper | published online: 02 Feb 2019
Cobalt-Doping Enhancing Electrochemical Performance of Silicon/Carbon Nanocomposite as Highly Efficient Anode Materials in Lithium-Ion Batteries

Electrodes with High Conductivities for High Performance Lithium/Sodium Ion Batteries

Litao Yan, Haizhen Wang, Di Huang and Hongmei Luo

Review Paper | published online: 18 Mar 2018
Electrodes with High Conductivities for High Performance Lithium/Sodium Ion Batteries

Nitrogen Coordinated Single Atomic Metals Supported on Nanocarbons: A New Frontier in Electrocatalytic CO2 Reduction

Fuping Pan, Xianmei Xiang and Ying Li

Review Paper | published online: 24 Apr 2018
Nitrogen Coordinated Single Atomic Metals Supported on Nanocarbons: A New Frontier in Electrocatalytic CO2 Reduction

Surface Engineering of Microbial Cells: Strategies and Applications

Sabella Jelimo Kiprono, Muhammad Wajid Ulla and Guang Yang

Review Paper | published online: 30 Mar 2018
Surface Engineering of Microbial Cells: Strategies and Applications

Chitosan-coated-magnetite with Covalently Grafted Polystyrene Based Carbon Nanocomposites for Hexavalent Chromium Adsorption

Hongbo Gu, Xiaojiang Xu, Hongyuan Zhang, Chaobo Liang, Han Lou, Chao Ma, Yujie Li, Zhanhu Guo and Junwei Gu

Research Paper | published online: 08 Mar 2018
Chitosan-coated-magnetite with Covalently Grafted Polystyrene Based Carbon Nanocomposites for Hexavalent Chromium Adsorption

Biomass-derived Nitrogen-doped Porous Carbons (NPC) and NPC/ Polyaniline Composites as High Performance Supercapacitor Materials

Xizhi Wang, Xiaofei Zeng and Dapeng Cao

Research Paper | published online: 26 Mar 2018
Biomass-derived Nitrogen-doped Porous Carbons (NPC) and NPC/ Polyaniline Composites as High Performance Supercapacitor Materials

Dynamic Oscillatory Rheological Properties of Polystyrene/Poly(methyl methacrylate) Blends and their Composites in the Presence of Carbon Black

Yamin Pan, Dirk W. Schubert, Jong Eun Ryu, Evan Wujick, Chuntai Liu, Changyu Shen and Xianhu Liu

Research Paper | published online: 03 Apr 2018
Dynamic Oscillatory Rheological Properties of Polystyrene/Poly(methyl methacrylate) Blends and their Composites in the Presence of Carbon Black

Core/shell Template-derived Co, N-doped Carbon Bifunctional Electrocatalysts for Rechargeable Zn-air Battery

Yanlong Lv, Lin Zhu, Haoxiang Xu, Liu Yang, Zhiping Liu, Daojian Cheng, Xiaohua Cao, Jimmy Yun and Dapeng Cao

 

Research Paper | published online: 28 Feb 2019
Core/shell Template-derived Co, N-doped Carbon Bifunctional Electrocatalysts for Rechargeable Zn-air Battery

Doughnut-structured [email protected] nanorings: Towards the efficient synthesis and application in high-performance Li-ion cathode

Qunbin Zhang, Jinyan Dai, Min Liao, Tao Duan and Weitang Yao

Research Paper | published online: 31 Jan 2019
Doughnut-structured FeS2@C nanorings: Towards the efficient synthesis and application in high-performance Li-ion cathode

In situ preparation of WO3/g-C3N4 composite and its enhanced photocatalytic ability, a comparative study on the preparation methods

Zengying Zhao, Hua Ma, Mingchao Feng, Zhaohui Li, Dapeng Cao and Zhanhu Guo

Research Paper | published online: 01 Feb 2019
In situ preparation of WO3/g-C3N4 composite and its enhanced photocatalytic ability, a comparative study on the preparation methods

Facile Construction of Copper Mesh Surface from Superhydrophilic to Superhydrophobic for Various Oil-Water Separations

Xudong Zhang, Yamin Pan, Junyang Zhao, Xiaoqiong Hao, Yaming Wang, Dirk W Schubert, Chuntai Liu, Changyu Shen and Xianhu Liu

Research Paper | published online: 15 Feb 2019
Facile Construction of Copper Mesh Surface from Superhydrophilic to Superhydrophobic for Various Oil-Water Separations

Regulating Intermolecular Chain Interaction of Biopolymer with Natural Polyol for Flexible, Optically Transparent and Thermally Conductive Hybrids

Marjan Alsadat Kashfipour, Nitin Mehra, Russell S. Dent and Jiahua Zhu

Communication | published online: 18 Apr 2019
Regulating Intermolecular Chain Interaction of Biopolymer with Natural Polyol for Flexible, Optically Transparent and Thermally Conductive Hybrids

Fast 4-nitrophenol Reduction Using Gelatin Hydrogel Containing Silver Nanoparticles

Mazhar Ul-Islam, Jawad Ali, Waliullah Khan, Adnan Haider, Nasrullah Shah, Md. Wasi Ahmad, Muhammad Wajid Ullah and Guang Yang

Research Paper | published online: 04 Apr 2019
Fast 4-nitrophenol Reduction Using Gelatin Hydrogel Containing Silver Nanoparticles

A Novel Core-shell Structured Nickel-rich Layered Cathode Material for High-energy Lithium-ion Batteries

Hui Tong, Qijie Zhou, Bao Zhang, Xu Wang, Yingying Yao, Zhiying Ding, Hezhang Chen, JunChao Zheng and Wanjing Yu

Research Paper | published online: 28 Mar 2019
A Novel Core-shell Structured Nickel-rich Layered Cathode Material for High-energy Lithium-ion Batteries

Ultrafast Electro-Thermal Responsive Heating Film Fabricated from Graphene Modified Conductive Materials

Yun Zhao, Mingming Niu, Fengxin Yang, Yuqiu Jia and Yuanhui Cheng

Research Paper | published online: 14 Mar 2019
Ultrafast Electro-Thermal Responsive Heating Film Fabricated from Graphene Modified Conductive Materials

Nitrogen Doped Coal with High Electrocatalytic Activity for Oxygen Reduction Reaction

Chi Zhang, Yunchao Xie, Heng Deng, Cheng Zhang, Jheng-Wun Su and Jian Lin

Research Paper | published online: 30 May 2019
Nitrogen Doped Coal with High Electrocatalytic Activity for Oxygen Reduction Reaction

Heterogeneous Iridium Oxide/Gold Nanocluster for Non-enzymatic Glucose Sensing and pH Probing

Qiuchen Dong, Xudong Wang, Haomin Liu, Heejeong Ryu, Jing Zhao, Baikun Li and Yu Lei

Research Paper | published online: 30 May 2019
Heterogeneous Iridium Oxide/Gold Nanocluster for Non-enzymatic Glucose Sensing and pH Probing

Preparation of Transparent Dispersions with Monodispersed Ag Nanoparticles for TiO2 Photoelectrode Materials with Excellent Photovoltaic Performance

Rikui Chen, Jun Bao, Zhe Yan, Xiejun Huang, Jimmy Yun, Xiaofei Zeng and Jianfeng Chen

Research Paper | published online: 30 May 2019
Preparation of Transparent Dispersions with Monodispersed Ag Nanoparticles for TiO2 Photoelectrode Materials with Excellent Photovoltaic Performance

Self-Sealing Polyolefin by Super-Absorbent Polymer

He Zhang, Yong Bing Chong, Ying Zhao, Andrey Buryak and Fei Duan

Research Paper | published online: 03 Jul 2019
Self-Sealing Polyolefin by Super-Absorbent Polymer

Improved Thermal Stabilities, Ablation and Mechanical Properties for Carbon Fibers/Phenolic Resins Laminated Composites Modified by Silicon-containing Polyborazine

Hui Zhao, Lixin Chen, Jin Yun, Lin Tang, Ziyou Wen, Xiao Zhang and Junwei Gu

Research Paper | published online: 28 May 2018
Improved Thermal Stabilities, Ablation and Mechanical Properties for Carbon Fibers/Phenolic Resins Laminated Composites Modified by Silicon-containing Polyborazine

Graphene and Graphene Oxide-Based Membranes for Gas Separation

Nagapradeep Nidamanuri, Yaqi Li, Qiang Li and Mingdong Dong

Review Paper | published online: 16 Feb 2020
Graphene and Graphene Oxide-Based Membranes for Gas Separation

Polyethylene Glycol/Carbon Black Shape-Stable Phase Change Composites for Peak Load Regulating of Electric Power System and Corresponding Thermal Energy Storage

Xiang Lu, Huanyu Liu, Vignesh Murugadoss, Ilwoo Seok, Jintao Huang, Jong E. Ryu and Zhanhu Guo

Communication | published online: 09 Jan 2020
Polyethylene Glycol/Carbon Black Shape-Stable Phase Change Composites for Peak Load Regulating of Electric Power System and Corresponding Thermal Energy Storage

Superhydrophobic Electrospun PVDF Membranes with Silanization and Fluorosilanization Co-functionalized CNTs for Improved Direct Contact Membrane Distillation

Chongjie Gao, Wei Deng, Fuping Pan, Xuhui Feng and Ying Li

Research Paper | published online: 22 Jan 2020
Superhydrophobic Electrospun PVDF Membranes with Silanization and Fluorosilanization Co-functionalized CNTs for Improved Direct Contact Membrane Distillation

“Self-heating” Enabled One-pot Synthesis of Fluorescent Carbon Dots

Xiaoyu Ma, Wei Zhong, Jing Zhao, Steve L. Suib and Yu Lei

Research Paper | published online: 12 Jul 2019
“Self-heating” Enabled One-pot Synthesis of Fluorescent Carbon Dots

Tunable Thermal-Response Shape Memory Bio-Polymer Hydrogels as Body Motion Sensors

Hailong Huang, Lu Han, Yangling Wang, Zhongli Yang, Feng Zhu and Min Xu

Research Paper | published online: 09 Apr 2019
Tunable Thermal-Response Shape Memory Bio-Polymer Hydrogels as Body Motion Sensors

Zinc Stannate Nanorod as an Electron Transporting Layer for Highly Efficient and Hysteresis-less Perovskite Solar Cells

Mohammad Mahdi Tavakoli, Daniel Prochowicz, Pankaj Yadav, Rouhollah Tavakoli and Michael Saliba

Communication | published online: 08 Aug 2018
Zinc Stannate Nanorod as an Electron Transporting Layer for Highly Efficient and Hysteresis-less Perovskite Solar Cells

Recent Advances in Resistive Switching Materials and Devices: From Memories to Memristors

Gang Liu, Yu Chen, Shuang Gao, Bin Zhang, Run-Wei Li and Xiaodong Zhuang

Review Paper | published online: 29 Oct 2018
Recent Advances in Resistive Switching Materials and Devices: From Memories to Memristors

Nanoparticles in Biomedicine-Focus on Imaging Applications

Peng Zhou, Juping Wang, Xiaohong Du, Tao Huang, Prakash D. Nallathamby, Lan Yang, Weiwei Zou, Yongchao Zhou, Jean-Michel Jault, Song Chen and Feng Ding

Review Paper | published online: 29 Oct 2018
Nanoparticles in Biomedicine-Focus on Imaging Applications

Robust Construction of Flexible Bacterial [email protected](OH)2 paper: Toward High Capacitance and Sensitive H2O2 Detection

Jie Cai, Wei Xu, Yuheng Liu, Zhenzhou Zhu, Gang Liu, Wenping Ding, Guozhen Wang, Haibo Wang and Yangchao Luo

Research Paper | published online: 05 Jan 2019
Robust Construction of Flexible Bacterial Cellulose@Ni(OH)2 paper: Toward High Capacitance and Sensitive H2O2 Detection

Overview of Ultrasonic Assisted Manufacturing Multifunctional Carbon Nanotube Nanopaper Based Polymer Nanocomposites

Dan Zhang, Jingyao Sun, L. James Lee and Jose M. Castro

Review Paper | published online: 01 May 2020
Overview of Ultrasonic Assisted Manufacturing Multifunctional Carbon Nanotube Nanopaper Based Polymer Nanocomposites

Combining Silk Sericin and Surface Micropatterns in Bacterial Cellulose Dressings to Control Fibrosis and Enhance Wound Healing

Biaou O. Ode Boni, Lallepak Lamboni, Bianza M. Bakadia, Saied A. Hussein and Guang Yang

Research Paper | published online: 01 May 2020
Combining Silk Sericin and Surface Micropatterns in Bacterial Cellulose Dressings to Control Fibrosis and Enhance Wound Healing

Performance of Masks and Discussion of the Inactivation of SARS-CoV-2

Peter Tsai

Personal Account | published online: 21 May 2020
Performance of Masks and Discussion of the Inactivation of SARS-CoV-2

10 Items

Superhydrophobic Electrospun PVDF Membranes with Silanization and Fluorosilanization Co-functionalized CNTs for Improved Direct Contact Membrane Distillation

Chongjie Gao, Wei Deng, Fuping Pan, Xuhui Feng and Ying Li

Research Paper | published online: 22 Jan 2020
Superhydrophobic Electrospun PVDF Membranes with Silanization and Fluorosilanization Co-functionalized CNTs for Improved Direct Contact Membrane Distillation

Tunable Thermal-Response Shape Memory Bio-Polymer Hydrogels as Body Motion Sensors

Hailong Huang, Lu Han, Yangling Wang, Zhongli Yang, Feng Zhu and Min Xu

Research Paper | published online: 09 Apr 2019
Tunable Thermal-Response Shape Memory Bio-Polymer Hydrogels as Body Motion Sensors

Polyethylene Glycol/Carbon Black Shape-Stable Phase Change Composites for Peak Load Regulating of Electric Power System and Corresponding Thermal Energy Storage

Xiang Lu, Huanyu Liu, Vignesh Murugadoss, Ilwoo Seok, Jintao Huang, Jong E. Ryu and Zhanhu Guo

Communication | published online: 09 Jan 2020
Polyethylene Glycol/Carbon Black Shape-Stable Phase Change Composites for Peak Load Regulating of Electric Power System and Corresponding Thermal Energy Storage

Graphene and Graphene Oxide-Based Membranes for Gas Separation

Nagapradeep Nidamanuri, Yaqi Li, Qiang Li and Mingdong Dong

Review Paper | published online: 16 Feb 2020
Graphene and Graphene Oxide-Based Membranes for Gas Separation

Generation of Continuously Variable-mode Orbital Angular Momentum Beams

Jianchun Xu, Lihao Chen, Xiaojun Zhai, Ru Zhang, Klaus D. Mcdonald-Maier, Shanguo Huang and Ke Bi

Research Paper | published online: 13 May 2020
Generation of Continuously Variable-mode Orbital Angular Momentum Beams

Graphitic Carbon Nitride: Preparation, Properties and Applications in Energy Storage

Wen Zhao, Zhaoqian Yan and Lei Qian

Review Paper | published online: 13 May 2020
Graphitic Carbon Nitride: Preparation, Properties and Applications in Energy Storage

Significantly Enhanced Ultrathin NiCo-based MOF Nanosheet Electrodes Hybrided with Ti3C2Tx MXene for High Performance Asymmetric Supercapacitor

Yanzhong Wang, Yuexin Liu, Chao Wang, Hu Liu, Jiaoxia Zhang, Jing Lin, Jincheng Fan, Tao Ding, Jong E. Ryu and Zhanhu Guo

Research Paper | published online: 07 Jan 2020
Significantly Enhanced Ultrathin NiCo-based MOF Nanosheet Electrodes Hybrided with Ti3C2Tx MXene for High Performance Asymmetric Supercapacitor

Photodegradation of Gaseous Toluene by Vacuum Ultraviolet Light: Performance and Mechanism

Hao Yuan, He Peng, Jie Guan, Yong Liu, Jue Dai, Ruijing Su, Zhanhu Guo, Yun Chen, Qian Hu, Bingnan Yuan, Hongcheng Wu, Dan Kilula and Ilwoo Seok

Research Paper | published online: 22 Feb 2020
Photodegradation of Gaseous Toluene by Vacuum Ultraviolet Light: Performance and Mechanism

With Corona Virus, We Get Sick; With the Weapon of Science and Engineering, We Fight Back?

Qinglong Jiang, Zhanhu Guo, Guang Yang, Evan Wujick and Hongbo Gu

Editorial | published online: 08 Mar 2020
With Corona Virus, We Get Sick; With the Weapon of Science and Engineering, We Fight Back?

Edge Oleylaminated Graphene as Ultra-Stable Lubricant Additive for Friction and Wear Reduction

Shuang Zhao, Mingming Niu, Peng Peng, Yuanhui Cheng and Yun Zhao

Research Paper | published online: 26 Aug 2019
Edge Oleylaminated Graphene as Ultra-Stable Lubricant Additive for Friction and Wear Reduction

10 Items

Biomass-derived Nitrogen-doped Porous Carbons (NPC) and NPC/ Polyaniline Composites as High Performance Supercapacitor Materials

Xizhi Wang, Xiaofei Zeng and Dapeng Cao

Research Paper | published online: 26 Mar 2018
Biomass-derived Nitrogen-doped Porous Carbons (NPC) and NPC/ Polyaniline Composites as High Performance Supercapacitor Materials

Electrodes with High Conductivities for High Performance Lithium/Sodium Ion Batteries

Litao Yan, Haizhen Wang, Di Huang and Hongmei Luo

Review Paper | published online: 18 Mar 2018
Electrodes with High Conductivities for High Performance Lithium/Sodium Ion Batteries

An Overview of Electrically Conductive Polymer Nanocomposites toward Electromagnetic Interference Shielding

Longfei Lyu, Jiurong Liu, Hu Liu, Chuntai Liu, Yang Lu, Kai Sun, Runhua Fan, Ning Wang, Na Lu, Zhanhu Guo and Evan K. Wujcik

Review Paper | published online: 18 May 2018
An Overview of Electrically Conductive Polymer Nanocomposites toward Electromagnetic Interference Shielding

Recent Advances on the Electromagnetic Wave Absorption Properties of Ni Based Materials

Biao Zhao, Jiushuai Deng, Rui Zhang, Luyang Liang, Bingbing Fan, Zhongyi Bai, Gang Shao and Chul B. Park

Review Paper | published online: 18 Jun 2018
Recent Advances on the Electromagnetic Wave Absorption Properties of Ni Based Materials

A Highly Porous Polyaniline-Graphene Composite Used for Electrochemical Supercapacitors

Xiaomin Li, Wen Zhao, Rui Yin, Xiaoshuai Huang and Lei Qian

Research Paper | published online: 30 Jul 2018
A Highly Porous Polyaniline-Graphene Composite Used for Electrochemical Supercapacitors

Chitosan-coated-magnetite with Covalently Grafted Polystyrene Based Carbon Nanocomposites for Hexavalent Chromium Adsorption

Hongbo Gu, Xiaojiang Xu, Hongyuan Zhang, Chaobo Liang, Han Lou, Chao Ma, Yujie Li, Zhanhu Guo and Junwei Gu

Research Paper | published online: 08 Mar 2018
Chitosan-coated-magnetite with Covalently Grafted Polystyrene Based Carbon Nanocomposites for Hexavalent Chromium Adsorption

Recent Progress on the Metacompoistes with Carbonaceous Fillers

Haikun Wu, Xiaoshuai Huang and Lei Qian

Review Paper | published online: 08 May 2018
Recent Progress on the Metacompoistes with Carbonaceous Fillers

High-performance Engineered Conducting Polymer Film towards Antimicrobial/Anticorrosion Applications

Amit Nautiyal, Mingyu Qiao, Tian Ren, Tung-Shi Huang, Xinyu Zhang, Jonathan Cook, Michael J. Bozack and Ramsis Farag

Research Paper | published online: 25 Oct 2018
High-performance Engineered Conducting Polymer Film towards Antimicrobial/Anticorrosion Applications

Nano-mesoporous TiO2 Vacancies Modification for Halide Perovskite Solar Cells

Qinglong Jiang, Liang Wang, Chao Yan, Chuntai Liu, Zhanhu Guo and Ning Wang

Research Paper | published online: 29 Mar 2018
Nano-mesoporous TiO2 Vacancies Modification for Halide Perovskite Solar Cells

Applications of Cellulose Nanocrystals: A Review

Shaoqu Xie, Xiao Zhang, Michael P. Walcott and Hongfei Lin

Review Paper | published online: 17 Mar 2018
Applications of Cellulose Nanocrystals: A Review

5 Items

Embeddable Piezoelectric Sensors for Strength Gain Monitoring of Cementitious Materials: The Influence of Coating Materials

Yen-Fang Su, Guangshuai Han, Zhihao Kong, Tommy Nantung and Na Lu

Research Paper | published online: 03 Jul 2020
Embeddable Piezoelectric Sensors for Strength Gain Monitoring of Cementitious Materials: The Influence of Coating Materials

Melanin Sensitized Nanostructured ZnO Photoanodes for Efficient Photoelectrochemical Splitting of Water: Synthesis and Characterization

Priti Vairale, Vidhika Sharma, Bharat Bade, Ashish Waghmare, Pratibha Shinde, Ashvini Punde, Vidya Doiphode, Rahul Aher, Subhash Pandharkar, Shruthi Nair and Vijaya Jadkar

Research Paper | published online: 26 Jun 2020
Melanin Sensitized Nanostructured ZnO Photoanodes for Efficient Photoelectrochemical Splitting of Water: Synthesis and Characterization

Ionic Liquids as “Green Solvent and/or Electrolyte” for Energy Interface

Zhe Wang, Shuangding He, Vincent Nguyen and Kevin E. Riley

Review Paper | published online: 09 Jun 2020
Ionic Liquids as “Green Solvent and/or Electrolyte” for Energy Interface

Facile Microwave Sintering Synthesis of LiMn0.75Fe0.25PO4/C Nanocomposite Cathode Materials for Lithium Ion Batteries

Chunping Hou, Jiao Hou, Hao Zhang, Yong Ma, Xiaowei He, Wangchang Geng and Qiuyu Zhang

Research Paper | published online: 01 May 2020
Facile Microwave Sintering Synthesis of LiMn0.75Fe0.25PO4/C Nanocomposite Cathode Materials for Lithium Ion Batteries

Influence of the Annealing Process on Magnetic Performance of Iron based Soft Magnetic Composites

Yan An, Shuai Feng, Guoqing Shao, Wanli Yuan, Kai Sun, Xiaofeng Li and Runhua Fan

Research Paper | published online: 01 May 2020
Influence of the Annealing Process on Magnetic Performance of Iron based Soft Magnetic Composites

8 Items

With Corona Virus, We Get Sick; With the Weapon of Science and Engineering, We Fight Back?

Qinglong Jiang, Zhanhu Guo, Guang Yang, Evan Wujick and Hongbo Gu

Editorial | published online: 08 Mar 2020
With Corona Virus, We Get Sick; With the Weapon of Science and Engineering, We Fight Back?

Graphene and Graphene Oxide-Based Membranes for Gas Separation

Nagapradeep Nidamanuri, Yaqi Li, Qiang Li and Mingdong Dong

Review Paper | published online: 16 Feb 2020
Graphene and Graphene Oxide-Based Membranes for Gas Separation

Polyethylene Glycol/Carbon Black Shape-Stable Phase Change Composites for Peak Load Regulating of Electric Power System and Corresponding Thermal Energy Storage

Xiang Lu, Huanyu Liu, Vignesh Murugadoss, Ilwoo Seok, Jintao Huang, Jong E. Ryu and Zhanhu Guo

Communication | published online: 09 Jan 2020
Polyethylene Glycol/Carbon Black Shape-Stable Phase Change Composites for Peak Load Regulating of Electric Power System and Corresponding Thermal Energy Storage

Superhydrophobic Electrospun PVDF Membranes with Silanization and Fluorosilanization Co-functionalized CNTs for Improved Direct Contact Membrane Distillation

Chongjie Gao, Wei Deng, Fuping Pan, Xuhui Feng and Ying Li

Research Paper | published online: 22 Jan 2020
Superhydrophobic Electrospun PVDF Membranes with Silanization and Fluorosilanization Co-functionalized CNTs for Improved Direct Contact Membrane Distillation

“Self-heating” Enabled One-pot Synthesis of Fluorescent Carbon Dots

Xiaoyu Ma, Wei Zhong, Jing Zhao, Steve L. Suib and Yu Lei

Research Paper | published online: 12 Jul 2019
“Self-heating” Enabled One-pot Synthesis of Fluorescent Carbon Dots

Significantly Enhanced Ultrathin NiCo-based MOF Nanosheet Electrodes Hybrided with Ti3C2Tx MXene for High Performance Asymmetric Supercapacitor

Yanzhong Wang, Yuexin Liu, Chao Wang, Hu Liu, Jiaoxia Zhang, Jing Lin, Jincheng Fan, Tao Ding, Jong E. Ryu and Zhanhu Guo

Research Paper | published online: 07 Jan 2020
Significantly Enhanced Ultrathin NiCo-based MOF Nanosheet Electrodes Hybrided with Ti3C2Tx MXene for High Performance Asymmetric Supercapacitor

Photodegradation of Gaseous Toluene by Vacuum Ultraviolet Light: Performance and Mechanism

Hao Yuan, He Peng, Jie Guan, Yong Liu, Jue Dai, Ruijing Su, Zhanhu Guo, Yun Chen, Qian Hu, Bingnan Yuan, Hongcheng Wu, Dan Kilula and Ilwoo Seok

Research Paper | published online: 22 Feb 2020
Photodegradation of Gaseous Toluene by Vacuum Ultraviolet Light: Performance and Mechanism

Edge Oleylaminated Graphene as Ultra-Stable Lubricant Additive for Friction and Wear Reduction

Shuang Zhao, Mingming Niu, Peng Peng, Yuanhui Cheng and Yun Zhao

Research Paper | published online: 26 Aug 2019
Edge Oleylaminated Graphene as Ultra-Stable Lubricant Additive for Friction and Wear Reduction