Engineered Science Publisher

Details

Volume 4

esT.png1. Henry A. Colorado, Qiang Gao, Subramania Angaiah, Zhe Wang, Na Lu, Ying Li, Jong Eun Ryu, Brian J. Edwards and David P. YoungNanocomposites Research in Tongji University: Introduction of Prof. Hongbo GuEng. Sci., 2018, 4, 1-3.

Article HTML  PDF online:es8d624.pdf


2. Gang Liu, Yu Chen, Shuang Gao, Bin Zhang, Run-Wei Li and Xiaodong Zhuang,Recent Advances in Resistive Switching Materials and Devices: From Memories to Memristors, Eng. Sci., 2018, 4, 4-43.

Article HTML  PDF online:es8d779.pdf


3. Subramania Angaiah, Vignesh Murugadoss, Subasri Arunachalam, Pratheep Panneerselvam and Sarathkumar Krishnan,Influence of various ionic liquids embedded electrospun polymer membrane electrolytes on the photovoltaic performance of DSSC, Eng. Sci., 2018, 4, 44-51.

Article HTML  PDF online:es8d756.pdf

 

4. Jie Wu, Songbai Xue, Denzel Bridges, Yongchao Yu, Cary Smith, Kunlun Hong, Curtis Hill, Zhili Zhang, Zhili Feng, and Anming Hu, Electrophoretic Deposition and Thermo-Chemical Properties of Al/Fe2O3Nanothermite Thick Films, Eng. Sci., 2018, 4, 52-64.

 Article HTML  PDF online:es8d751.pdf


5. Yaoguang Guo, Qichao Zhang, Xiaoyi Lou, Huili Liu, Jiangbin Wang, Jie Guan, Xin Xu, Xiaojiao Zhang, Yaguang Li, Yingshun Li and Zhanhu Guo, Indium Recovery from Waste Liquid Crystal Display via Chloride Volatilization Process: Thermodynamic Computation, Eng. Sci., 2018, 4, 65-69.

 Article HTML  PDF online:es8d752.pdf


6. Amit Nautiyal, Mingyu Qiao, Tian Ren, Tung-Shi Huang, Xinyu Zhang, Jonathan Cook, Michael J. Bozack and Ramsis Farag, High-performance Engineered Conducting Polymer Film towards Antimicrobial/Anticorrosion Applications, Eng. Sci., 2018, 4, 70-78.

 Article HTML  PDF online:es8d776.pdf


7. Jing Wang, Zhicheng Shi, Xin Wang, Xianmin Mai, Runhua Fan, Hu Liu, Xiaojing Wang and Zhanhu Guo, Enhancing Dielectric Performance of Poly(vinylidene fluoride) Nanocomposites via Controlled Distribution of Carbon Nanotubes and Barium Titanate Nanoparticles,Eng. Sci., 2018, 4, 79-86.

Article HTML  PDF online:es8d759.pdf

 

8. Zhuoyuan Zheng, Olaseeni Olayinka and Bin Li,2S-Soy Protein-Based Biopolymer as a Non-Covalent Surfactant and Its Effects on Electrical Conduction and Dielectric Relaxation of Polymer Nanocomposites,Eng. Sci., 2018, 4, 87-99.

 Article HTML  PDF online:es8d766.pdf   es8d766supporting_information.pdf


9. Suisui Hao, Yaoyi Shen, Haoan Wu, Jie Meng, Lifei Xie, Tao Wen, Ning Gu, Jian Liu, Yu Zhang and Haiyan Xu,Modulatory Effects of the Composition and Structure on the Osteogenic Enhancement for Superparamagnetic Scaffolds, Eng. Sci., 2018, 4, 100-110.

 Article HTML  PDF online:es8d782.pdf


10. Xueyun Wu, Wei Li, Peng Wu, Chunhui Ma, Yushan Liu, Mingcong Xu and Shouxin Liu,.Long-Lived Room-Temperature Phosphorescent Nitrogen-Doped CQDs/PVA Composites: Fabrication, Characterization and Application, Eng. Sci., 2018, 4, 111-118.

Article HTML  PDF online:es8d785.pdf
  • Telephone

    • 18888888888